Emek

Published on Nisan 28th, 2017 | by Avrupa Forum 3

0

SYKP: İş kazası değil, işçi katliamı!

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Eş Genel Başkanları, Tülay Hatimoğulları ve Ahmet Kaya birçok ülkede iş cinayetlerinde can veren işçileri anıldığı ve yas günü olarak kabul edilen 28 Nisan’da, iş cinayetlerine dikkat çekti.

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Eş Genel Başkanları, Tülay Hatimoğulları ve Ahmet Kaya’nın açıklaması şöyle:

İş kazası değil, işçi katliamı!

Her yıl 2.5 milyona yakın işçi cinayetinin yaşandığı kapitalist düzende 28 Nisan, onlarca ülkede iş cinayetlerinde can veren işçileri anma ve yas günü olarak kabul ediliyor.

Her gün ortalama 5 işçinin hayatını kaybettiği Türkiye, dünya iş cinayetleri istatistiklerine hatırı sayılır bir katkı yapmasına rağmen bu iş cinayetlerine yönelik etkili önlemler almadığı gibi konunun gündemleşmesini sağlayacak adımlara da izin vermiyor.

Türkiye’de hayatını kaybeden işçi yakınları ve emek örgütlerinin taleplerine kulak tıkayan hükümet, 28 Nisan’ın “İş Cinayetlerinde Hayatlarını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü” olarak ilan edilmesine izin vermiyor!

Her 15 saniyede 1 işçi ölüyor

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) verilerine göre, her yıl yaklaşık 2 milyon 300 bin kadın ve erkek, çalışırken hayatını kaybediyor. Her 15 saniyede 1 işçi, günde yaklaşık 6 bin 300 işçi, iş cinayetleri sonucu yaşamını yitiriyor. Çalışanlar yılda yaklaşık 337 milyon “kaza” ya maruz kalıyor ve 160 milyon kere çalışma nedenli hastalıklara yakalanıyor! Her 15 saniyede bir, 160 işçi “iş kazası” geçiriyor! İşyerinde kullanılan toksik maddeler her yıl 440 bin işçiyi öldürüyor!

Ülkemizde ise her gün onlarca işçi, iş kazasına/cinayetine maruz kalıyor! Üstelik bu tabloya istatistiklere girmeyen, meslek hastalığına yakalandığı için hayatını kaybedenler ve yaralananlar dâhil değil… 

Türkiye’de de patronların kâr hırsı, alınmayan işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri, denetimsizlik, esnek ve kuralsız çalışma biçimleri ve sorumluların cezasız bırakılması gibi nedenlerle her gün ortalama 5 işçi can veriyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin verilerine göre, 2016 yılında en az 1970 işçi hayatını kaybetti. Bu yılın yalnızca ilk üç ayında yaşamını yitiren işçi sayısı ise 441’i buldu. AKP’nin iktidarda olduğu 2002-2016 yılları arasında en az 20 bin işçi yaşamını yitirdi.

Sömürenler ve sömürülenler arasındaki bu kadim “sınıf savaşı” nın kapitalist sömürü düzeni tamamen bitirilmedikçe sonuçlanmayacağının farkındayız elbette. Nasıl ki sermaye sınıfı en temel kârı olan işçi emeği sömürüsünü işçilerin hayatları pahasına arttırmaya çalışıyorsa, bizler de bu sömürüyü sınırlandırmak ve süreç içerisinde tamamen ortadan kaldırmak için mücadelemizi, kararlılığımızı, bilincimizi ve örgütlülüğümüzü yükseltmek zorundayız.

Bugün ülkemizde kurumsallaştırılmaya çalışılan faşizm, bölgedeki savaş ve işgaller de son noktada bu coğrafyalardaki işçi emeğine, pazara ve yer altı kaynaklarına kimin hâkim olacağı üzerinden yürüyor.

İş cinayetleri, vatan, millet, demokrasi veya şeriatin arkasındaki gerçek motivasyon kaynağının çıplak halidir! O yüzden bugün iş cinayetlerine karşı çıkmak, Rojava’nın ve Şengal’in bombalanmasına karşı çıkmaktır ve elbette tersi de doğrudur.

İş cinayetleriyle ve bunlara neden olan arkasındaki mantıkla mücadeleyi SYKP olarak sınıfsız, sömürüsüz, sınırsız, tahakkümsüz bir dünya kurma hedefimizin temel unsuru sayıyoruz. 28 Nisan’ın “İş Cinayetlerinde Hayatlarını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü” olarak ilan edilmesi bu uzun soluklu mücadelenin önemli kazanımlarından biri olacaktır. Tüm halkımızı, demokrasi ve özgürlük güçlerini, alın terleriyle yaşamlarını sürdürme mücadelesi verirken patronları tarafından katledilen işçilerin anılarına, mücadelelerine ve yakınlarına sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Tülay Hatimoğulları – Ahmet Kaya

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi

Eş Genel Başkanları

Tags: , , , ,


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑