Avrupa

Published on Nisan 18th, 2017 | by Avrupa Forum 3

0

SYKP Avrupa 4. Genel Toplantısını gerçekleştirdi

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Avrupa 4. Genel Toplantısını 14-15-16 Nisan 2017’de Almanya’nın Triberg kentinde gerçekleştirdi. “Kapitalizme Karşı Sınıf Mücadelesi – Faşizme Karşı Halk Cephesi – Güçlü Bir Avrupa Örgütlenmesi” şiarıyla gerçekleştirdiği toplantıya İsviçre, Almanya, Hollanda, Fransa, Avusturya ve Yunanistan’dan çok sayıda SYKP’li katıldı.

AF (Triberg)

Türkiye’den SYKP Eş Genel Başkanı Ahmet Kaya’nın da katıldığı toplantıya, Halkların Demokratik Kongresi – Avrupa (HDK-A) Eşsözcüsü Demir Çelik, Kürdistan Komünist Partisi (KKP) temsilcisi Yaşar Zorçakmakçı, HDK-Avrupa / HDK-Almanya Yönetim Kurulları Üyesi Aynur Karakaya da  katılarak sürece ilişkin siyasal değerlendirmelerde bulundular, ortak mücadelenin önemine vurgu yaptılar. Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu (AvEG-Kon) da gönderdiği mesajla, toplantıya başarılar dileyerek, devrimci yoldaşlık duygularıyla selamladığını belirtti.

Yürütme organlarının da yenilendiği toplantıda SYKP Avrupa Eşsözcülüğü’ne Zöhre Göçmen ve Memduh Özdemir seçilirken, Hüseyin Şenol, Fahriye Usta, Mehmet Ali Ayan, Gülşen Yılmaz, Nevfel Yıldız,  Çiğdem Gönel ve Tuncay Yılmaz Avrupa Koordinasyon üyeleri olarak belirlendi.

SYKP Avrupa 4. Genel Toplantısı Divanı imzasıyla yayınlanan toplantı sonuç metni şöyle:

“Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Avrupa olarak 4. Genel Toplantımızı 14-15-16 Nisan 2017’de Almanya’nın Triberg kentinde gerçekleştirdik.

“Kapitalizme Karşı Sınıf Mücadelesi – Faşizme Karşı Halk Cephesi – Güçlü Bir Avrupa Örgütlenmesi” şiarıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıya İsviçre, Almanya, Hollanda, Fransa, Avusturya ve Yunanistan’dan SYKP’liler katıldı.

SYKP Avrupa 4. Genel Toplantısı Mustafa Kahya, Uğur Özkan ve Kazım Kürüm şahsında devrim ve demokrasi mücadelesinde yitirdiklerimiz için saygı duruşu mücadele bayrağını yere düşürmeyenleri selamlamayla başlatıldı.

Türkiye’den SYKP Eş Genel Başkanı Ahmet Kaya’nın da katıldığı toplantıya, Halkların Demokratik Kongresi – Avrupa (HDK-A) Eşsözcüsü Demir Çelik, Kürdistan Komünist Partisi (KKP) temsilcisi Yaşar Zorçakmakçı, HDK-Avrupa / HDK-Almanya Yönetim Kurulları Üyesi Aynur Karakaya da  katılarak sürece ilişkin siyasal değerlendirmelerde bulundular, ortak mücadelenin önemine vurgu yaptılar. Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu (AvEG-Kon) da gönderdiği mesajla, toplantıya başarılar dileyerek, devrimci yoldaşlık duygularıyla selamladığını belirtti.

Emperyalist kapitalizmin tıkanıklığını aşamadıkça kapitalist metropollerde de işçi sınıfının ve ezilenlerin hak gaspları tam gaz devam ederken, sermaye sınıfı faturayı emekçilere ödetmek ve krizi fırsata çevirmek için dünyanın pek çok bölgesinde vesayet savaşlarını derinleştiriyor.

Avrupa sermayesi bir yandan AB’yi karlılık, faydalık açısından yeniden sorgular ve yeni pozisyonlar belirlerken, diğer yandan TTIP, CETA, TISA gibi yeni küresel ticaret anlaşmalarıyla Avrupa işçi sınıfını sömüren çarkları daha hızlı çalıştırmaya çabalıyor.

Tunus’ta, Mısır’da, Yemen’de, Suriye’de, Irak’ta, Ukrayna’da “demokrasi uyarısı/müdahalesi” yapan Almanya, Fransa, İngiltere başta olmak üzere Avrupa emperyalist güçleri neredeyse tüm silah depolarını boşalttı, bu bölgelerin yeraltı ve yer üstü zenginliklerini, pazarlarını paylaşıma girişti.

Yeni yoksullaşma, savaş ve çatışma dalgası beraberinde devasa bir yeni göçmen dalgası yaratmış durumda. On binlerce göçmenin hayatları pahasına sınırlarını geçilmez “surlarla” çeviren Avrupa devletleri, bu tutumlarıyla yeni bir göçmen hareketini/muhalefetini de tetiklemiş oldular.

Hem kendi ülkelerindeki hak gasplarını derinleştirmek, hem diğer ülkelerin emek piyasasından artı değer aktarımını maksimize etmek ve tüm bunlar karşında gelişmesi kaçınılmaz olan muhalefeti bastırmak için hemen her yerde yeni sağ/muhafazakar odaklardan faşizm denemelerine farklı dozajlarda gerici iktidarları başa getiriyor, destekliyor.

Bunun en bariz örneklerinden biri geldiğimiz ülkenin son 15 yılına imza atan AKP/Erdoğan iktidarıyla girdikleri ilişkidir. Kamuoyu önünde dökülen timsah gözyaşları, atılan demokrasi nutuklarının arkasında en kirlisinden göçmen pazarlıkları, emperyalist bloklar arası denge gözetlemeleri, yenilenmek istenen özel ticaret anlaşmaları tüm çirkinliğiyle sırıtıyor.

El birliğiyle Erdoğan’ın tiranlaşmasına destek sunanlar, hem kendi halklarından gelen tepkiyi savuşturmak ve günahlarını Erdoğan’ın sırtına yüklemek için hem de olası devam ettirecekleri ilişkilerde daha fazla dizleri üzerine çökmüş bir Erdoğan’la masaya oturma koşulları yaratmaya çabalıyorlar.

Türkiye’de adım adım faşizm kurumsallaştırılmak istenirken, Ortadoğu’da çatışma eksenlerin yeni derinlikler kazanarak varlığını kalıcılaştırıyor, batının ve doğunun emperyalist odakları arasındaki gerilim tırmanıyor ve tüm bu gerilimlerin bedeli yoksul, emekçi halklara, işçi sınıfına, kadınlara, gençlere fatura edilmek isteniyor.

SYKP Avrupa olarak 4. Genel Toplantımızda hem kapitalizmin yeni saldırı dalgasına karşı işçi sınıfı öncülüğündeki karşı duruşun öncü güçlerinden, bileşenlerinden biri olmayı; hem de ülkede gelişen faşizme karşı en geniş halk cephesinin kurulmasına katkıyı, bu hayati göreve enternasyonalist desteği sağlamayı kendimize görev edindik. Bu büyük sorumluluğun altından kalkabilmenin ilk ve en önemli adımının güçlü bir parti örgütlenmesinden geçtiğinin bilinciyle toplantımızda örgütsel yapımızı güçlendirmek üzere yeni kararlar aldık.

HDK Avrupa örgütlenmesinin nasıl güçlendirilebileceğine ilişkin tartışmaların da yürütüldüğü toplantıda, SYKP Avrupa olarak bu konuda üzerimize düşen görevi sonuna kadar yerine getireceğimize, Türkiye’deki düsturumuz olan “HDK/HDP güçlendikçe SYKP büyür, SYKP örgütlendikçe HDK/HDP büyür” perspektifini Avrupa’da işleteceğimizin altı çizildi.

SYKP Avrupa’nın kanton/şehir, ülke ve Avrupa çapında örgütsel işleyişini, faaliyetlerini ve hedeflerini değerlendirdiğimiz toplantımızda önümüzdeki süreçte çalışmalarımızı koordine edecek yeni yoldaşlarımızı da belirledik.

SYKP Avrupa 4. Genel Toplantısında önümüzdeki süreçte partimizin Eş Sözcülük görevini taşımak üzere Almanya örgütümüzden Zöhre Göçmen ve İsviçre örgütümüzden Memduh Özdemir yoldaşlarımız seçilmiştir.

Avrupa Koordinasyonu üyesi olarak Hüseyin Şenol, Fahriye Usta, Mehmet Ali Ayan, Gülşen Yılmaz, Nevfel Yıldız,  Çiğdem Gönel ve Tuncay Yılmaz seçildi.

Avrupa Disiplin Kurulu’na ise Leyla Zorlu, Ayşegül Şenol, Asude Uzun ve Mustafa Keskin seçildi.   

SYKP Avrupa 4. Genel toplantısı hep birlikte enternasyonal marşının söylenmesiyle tamamlandı.

 

SYKP 4. Avrupa Toplantısı Divanı

(Gülşen Yılmaz, Ayda Şenol, Olga Kasman, Burhan Kaçar, Osman Çağköylü)”

Tags: , , , , , , , , , ,


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑