Sınıf Hareketi

Published on Nisan 13th, 2018 | by Avrupa Forum 2

0

SYKP: 1 Mayıs’ta alanlara!

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) tarafından yayınlanan “1 mayıs’ta alanlara” başlıklı bildiride “Özgürlükçü bir cumhuriyet mücadelesini büyütmesi için 1 Mayıs alanları bizi bekliyor. Alanlara çıkarak bu gidişe dur diyelim. Emek, özgürlük, eşitlik, adalet ve demokrasi taleplerimizi yükseltelim…” çağrısında bulunuldu.

AF Haber Merkezi

SYKP tarafından yayınlanan bildirinin tam metni:

1 MAYIS’TA ALANLARA…

İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ı, bu yıl daha önceki yıllarda görülmemiş ölçüde emekçilerin haklarına, özgürlüklere, demokrasiye karşı girişilmiş bir saldırı dalgası altında karşılıyoruz.
OHAL ve KHK ile meclis devre dışı bırakılarak, toplum adeta bir cendere içine sıkıştırıldı. Grevler erteleme adı altında yasaklanıyor, “şu kadar büyüdük” yaygaralarına rağmen resmi rakamlara göre bile işsiz sayısı artıyor. Taşeron çalışmaya son verme bir yana, AKP Hükümeti tarafından yayınlanan 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin büyük çoğunluğu kadro hakkından yoksun bırakılıyor. Yeni açılan kadrolara ise AKP yandaşları dolduruluyor. KHK’ler ile yüz binden fazla emekçi ekmeğinden, işinden edildi.
Sadece emeğimize, ekmeğimize saldırmıyorlar, çocuklarımızın geleceğine, sağlık hakkımıza, yaşam alanlarımıza müdahale ediyorlar. İşçi sınıfı hareketlerini boğmak için, hak ve adalet arayanların seslerini kısmak için sermayenin dünyanın birçok ülkesinde denediği faşist yönetim anlayışını başkanlık adı altında bize dayatıyorlar. Bunu da en çok fetvalarıyla, eğitim politikalarıyla kadın emeğine, kadın bedenine ve kadın kimliğine saldırarak yapıyorlar.
Saray ve AKP; demokrasiye, Alevilere, Kürtlere, lgbti+’lere, kadınlara düşman bir yeni rejim inşası yolunda baskıyı her gün daha da arttırıyor. Saray ve AKP, başkanlık sisteminin yolunun içeride ve dışarıda savaşı derinleştirmekten geçtiğine inanıyor. Savaş ile büyütülen milliyetçiliğe yaslanarak iktidarını derinleştirmek istiyor.
Savaş, işçi ve emekçilerin birliğini bozuyor. Patronlar, para babaları karşısında hak almak için birlikte olması gereken işçilerin bölünmesine yol açıyor. Savaş; ekmeğimizin küçülmesi, çalışma koşullarımızın kötüleşmesi, daha güvencesiz işlere mahkûm edilmemiz demek. Savaş; işçi ve emekçiler için daha fazla işsizlik, daha fazla yoksulluk demek.
İşçi sınıfı ve ezilenler savaşlar eşliğinde devam eden bu diktatörlük yürüyüşüne izin veremezler. Başkanlık adı altında oluşturulmak istenen bu rejim, patronlar için dikensiz gül bahçesi yaratmayı hedefliyor. Emekçilere, halklara ise açık cezaevini reva görüyor.
Bu diktatörlük heveslilerine karşı tüm ezilenlerin, özgürlük ve demokrasi isteyen güçlerin bir araya gelmesi ve özgürlükçü bir cumhuriyet mücadelesini büyütmesi için 1 Mayıs alanları bizi bekliyor. Alanlara çıkarak bu gidişe dur diyelim. Emek, özgürlük, eşitlik, adalet ve demokrasi taleplerimizi yükseltelim…

YAŞASIN İŞÇİLERİN BİRLİĞİ HALKLARIN KARDEŞLİĞİ

BİJİ YEK GULAN

Tags: , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑