Afrika

Published on Kasım 1st, 2016 | by Avrupa Forum 3

0

Sömürün yaşlı kıtası: Afrika!

Dünyanın yaşlı kıtası Afrika üzerinde devam eden savaş ve açlığa rağmen dünyanın en hızlı büyüyen kıtası.

Elbette bu hızlı büyümenin sebebi Afrika ülkelerindeki üretim ve refahın artışı değil, emperyalist sömürgecilerin Afriaka’nın yeraltı kaynaklarını yağmalamak için yaptıkları yabancı yatırımlar. Afrika, dünya yeraltı zenginliklerinin yüzde 30’unu barındırıyor. Ve tabi bu durum sömürgeci asalakların Afrika’ya üşüşmesinin, kar akışını kesintisiz sürdürebilmek için her türlü böl-parçala-yönet metodunu devreye sokmalarının da gerekçesi oluyor.

Sahraaltı bölgesinde yer alan 6 Afrika ülkesi geçtiğimiz yıllarda dünyanın en hızlı büyüyen 10 ekonomisi arasında yer aldı sürekli olarak.

ekonomik-buyume-2015

40’ı aşkın ülkenin bulunduğu yaşlı kıtada teknoloji yetersizliği nedeniyle yeraltı zenginlikleri çıkarılıp ekonomiye tam olarak kazandırılamıyor. Yeraltı madenlerini çıkaran firmalar yabancı. Kıtada hala elmas, petrol, doğalgaz, bakır, altın ve uranyum gibi önemli yeraltı kaynakları el değmemiş vaziyette.

Haritada belirtildiği gibi neredeyse her ülkede önemli yeraltı madenlerine sahip.

africansources

 

 

Wikipedia’da Afrika:

Afrika, yüzölçümü ve nüfus yoğunluğu açısından dünyanın en büyük ikinci kıtasıdır. Kendisine bitişik kabul edilen adalar ile birlikte 30,8 milyon km²’lik alanı ile dünya yüzölçümünün %6’sını ve dünya üzerindeki toprakların %24,4’ünü kapsar. 1 milyar kişilik nüfusuyla dünya nüfusunun %15’ini barındırır. Afrika, kuzeyde Akdeniz, güneyde Hint Okyanusu, batıda Atlas Okyanusu, doğuda Sina Yarımadası, Kızıldenizve Süveyş Kanalı ile çevrelenmiştir. Madagaskar’ı ve çeşitli takımadaları bünyesinde barındırır. Kıtada 54 adet diplomatik olarak tanınmış bağımsız devlet, dokuz bölge ve 3 adet de sınırlı tanınmış devlet bulunur.
Tüm kıtalar arasında en fazla genç nüfus Afrika’da bulunmaktadır. Afrikalıların %50’si 19 yaşının altındadır. Cezayir yüzölçüm olarak Afrikanın en büyük ülkesiyken, nüfus anlamında en büyük ülke ise Nijerya dır. Özellikle Batı Afrika’nın, insanoğlunun başlangıç noktası olduğu kabul edilir. Erken dönem büyük insansı maymunların yanı sıra, geç dönemdekileri yedi milyon yıl öncesinde olan Sahelanthropus tchadensis, Australopithecus africanus, A. afarensis, Homo erectus, H. habilis ve H. ergaster gibi türlerin evrimleşmesiyle oluştuğu kanıtlanan Homo sapiens yani modern insana dair bundan 200.000 yıl öncesine ait bulgular Etiyopya’da bulunmuştur.

Afrika, çok çeşitli iklim bölgeleri bulunan ekvatorun her iki yanında ve dünya üzerinde her iki iklim kuşağında da bulunan tek kıtadır.
Afrika etnik, kültür ve dil olarak çok büyük bir çeşitliliğe ev sahipliği yapar. 19. yüzyıl sonlarında Avrupa ülkeleri tarafından sömürge haline getirilmiştir. Afrika’nın modern devletleri 20.yüzyıldaki dekolonizasyon sürecinden sonra ortaya çıkmıştır. Afrika ülkeleri kısmen 1881-1914 yıllarındaki Afrika Talanı sırasında şekillenmiştir.

AF Bern

Tags: , ,


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑