Kadın

Published on Mart 20th, 2019 | by Avrupa Forum 2

0

SKB: Yaşasın Newroz

​Avrupa Sosyalist Kadınlar Birliği  (SKB) yayınladığı bildiriyle Newroz Bayramını kutladı.

AF Haber Merkezi

Avrupa Sosyalist Kadınlar Birliği  (SKB) tarafından yayınlanan bildiri şöyle:

Kadınlar tecrite ve zulme karşı Newroz ruhuyla direnişe! 

Newroz; kandan beslenen Zalim Dehak’a karşı Demirci Kawa’nın yaktığı isyan ateşi ile, tarihten günümüze bütün zalimlere karşı isyan ateşini harlayanların bayramıdır. Kürt halkı her türlü baskıya, zulme, katliama ve yasaklara karşı, her Newroz’da serhıldan ruhunu kuşanarak direnişi büyütüyor. Faşist barikatlara, inkar ve imha politikalarına karşı varoluşunu ezilen halklarla birleştirmiştir. Newroz dünden devralınan ve aydınlık geleceğe uzanan bir direniş halayıdır. Bugün bu halayın başını, kadınların isyanını kuşanarak öncü bir çıkışla direnen Leyla Güven çekiyor. AKP- MHP faşizminin baskı ve zulümle beslediği zalim saldırılarına karşı hapishanelerde boy veren açlık grevi direnişi kısa sürede duvarların sınırılarını başka coğrafyalara aşırtarak büyüdü. Şimdi içeride ve dışarıda binlerce direnişçi tecrite karşı büyük bir direnişi gerçekleştiriyor. Leyla Güven’in öncülüğünde gerçekleşen bu büyük direniş, AKP faşizminin yasakçı, zorba siyasetini teşhir ederek, geniş kitleleri daha derinden etkileyerek faşizme karşı mücadeleye çekiyor. Hapishanelerden Avrupa’ya, Hevler’e yaygın bir şekilde gerçekleşen kitlesel açlık grevleri, talepleri bakımından net olarak baskıcı faşist rejime ve kirli savaşa karşı tutum almasından besleniyor. Leyla Güven, direnen, eşitlik ve özgürlük isteyen kadınların iradesini ve taleplerini temsilen önemli bir mücadele başlatmıştır. Leyla Güven ve onunla birlikte direnen tüm kadın direnişçiler faşizmin, erkek egemenliğinin tüm saldırılarına ve politikalarına karşı öncü kadın neferler olarak direnmektedir. Kadın katliamlarına, açlığa ve yoksulluğa, AKP’nin kadını hiçleştiren tüm uygulamalarına karşı kaçınılmaz bir direnişi bedenini açlığa yatırarak isyanı ve mücadeleyi büyütenler, biz kadınları onure etmiştir. Şimdi artık her bir kadın bu direnişi daha fazla sahiplenme sorumluluğundadır. 2019 Newroz’u tecrit ve imha politikalarına karşı isyan ateşinin daha da harlandığı, dirilişin ve varoluşun sembolü olacaktır. Tecrite karşı hayat kazanacaktır. Her alanda Newroz ruhuyla mücadele yürütelim ve Newroz kutlamalarına bütün gücümüzle katılalım. Tecrite karşı bedenlerini açlığa yatıranların direniş ruhunu Newroz’un diriliş ruhuyla buluşturalım. 

Biji Newroz!

Berxwedan jiyane!

​Avrupa Sosyalist Kadınlar Birliği 

Tags: , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑