Kadın

Published on Mart 21st, 2018 | by Avrupa Forum 2

0

Nürnberg AKM Cemevi 8 Mart etkinliği başarıyla tamamlandı

Nürnberg Alevi Kültür Merkezi Cemevi 8 Mart dolayısı ile “Barış, Demokrasi, Özgürlük ve Kadın” başlıklı bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe Araştırmacı Yazar Gülfer Akkaya katıldı.

Fikri KARAKUŞ (Nürnberg)

8 Mart etkinliğini organize eden AKM Kadınlar Kolu, kadınlarla ilgili etkinliklerini daha da arttırmak ihtiyacı duyduklarını ve bunun için sadece 8 Mart ya da 25 Kasım Kadına Yönelik Erkek Şiddetine Son Günü gibi temsili günlerin gerekmediğini, kadınların her gün erkek egemen sistem tarafından ezilip, sömürüldüğünü belirtti.

Özellikle Alevi toplumu gibi kadın erkek eşitliğine inanan bir inancın üyeleri olarak bu alanda daha çok yapılacak iş olduğunun altı çizildi.

“Kadınlar çiçek değil, sömürülen emekçiler”

Panel, moderatör Zühre Hohn Özdemir’in konukları selamlaması, katledilen kadınları anması ve Gülfer Akkaya hakkında bilgi vermesi ile başladı. Ardından söz Akkaya’ya bırakıldı.

Panelist Araştırmacı Yazar Gülfer Akkaya ilk olarak erkeklerin kadınlara yönelik çiçek, başa taç, kadınlar “barışçıdır” kadınlar sevgi dolu varlıklardır gibi söylemleri neden kullandıklarını sorguladı.

Bunun için ilk olarak eviçi sömürünün ne olduğunu anlattı Akkaya. Erkek egemen sistemin (patriarka) kadın emeğini nasıl ve neden sömürdüğünü, bu sömürüyü erkeklerin yaptığını, erkek egemenliğinin erkeklerin çıkarlarını koruyan bir ekonomik sistem olduğunu, erkek şiddetinin bu sömürü sisteminin sürdürülebilmesi için nasıl tıpkı devlet şiddeti görevi gördüğünü aktardı. Eviçi emek sömürüsünün sadece kadınların çalıştırılması ile değil, kadın bedenine ve kadının kimliğine de erkeklerin el koyması ile gerçekleştiğini aktardı.

“Erkeklerin söylemlerini bu hakiki zeminde ele alınca kadınların çiçek değil, bizzat o erkekler tarafından sömürülen emekçiler olduğunu görürüz” diyen Akkaya, erkeklerin kadınları narin, nazlı, sevilmeye muhtaç, çiçek diye ele alışlarının altında sömürüyü ve ezmeyi gizleyen nedenler olduğunu aktardı.

Kadınların savaşa karşı oluşlarını da yine çiçek oldukları için değil, bizzat kadın oldukları ve savaşın kadınlar için artan erkek ve devlet şiddeti anlamına geldiğini, artan yoksulluk, atan sömürü, sakat kalma ve ölüm gibi somut nedenlerden dolayı olduğunu belirtti.

Erkek egemenliğinin militarizmle başlamadığını, aksine militarizmin erkek egemenliğiyle beslendiğini, kadınlara yönelik cinsel alanlarda yükselen suçlara neden olduğunu, kadınların savaş zamanlarında iyice erkekler tarafından ezilip sömürüldüklerini, istemedikleri şeylere erkekler tarafından zorlandıklarını söyleyen Akkaya, kadınların savaşlarda aynı zamanda cephede de yer aldıklarını, savaştıklarını da söyledi.

Savaş zamanında kadınlara yönelik her türlü suçların arttığını, erkeklerin ve devletlerin işledikleri bu suçların bu zamanlarda “normalleştiklerini” belirten Akkaya “İşte kadınlar tüm bu şiddeti, sömürüyü ve zulmü yaşamamak için savaş istemezler” dedi.

Erkek egemenliğine karşı, savaşlara karşı mücadele vermek isteyen kadınlar için demokrasi mücadelesinin yetmeyeceğini, zaten ezilen ve sömürülen her grubun ya da sınıfın kendi demokrasi anlayışı ve mücadelesi olduğunu aktaran Akkaya, kadınların kurtuluşu için erkek, burjuva ya da sosyalist demokrasilerin değil, bizzat kadınlar lehine olan kadınların kendi demokrasilerinin, feminist demokrasinin olması gerektiğini söyledi.

Kadınların eviçinden kaynaklı olarak sömürüldüklerini, ezildiklerini aktaran Akkaya, kadınları ezen ve sömüren erkek egemen sistemin (patriarka) yok edilmesi ile kurtulacaklarını, bunun ancak feminist devrimle mümkün olduğunu sözlerine ekledi. Feminist devrimin bir toplumsal devrim olduğunu, iktidar almak gibi hedefe olmadığını ama toplumu değiştirip dönüştüren, eviçi sömürü kaldırmayı hedefleyen bir devrim olduğunu aktardı.

Panele katılan canların ilgisinin yüksek olması çok sayıda soru ve yorumun olmasına neden oldu. Bunlara Akkaya’nın verdiği cevaplar ve yaptığı eklemelerle buluşma derinleşerek devam etti.

Ardından Nürnberg Alevi Kültür Merkezi Kadınlar Kolu adına Serpil Sağlam konuk Akkaya’ya teşekkür etti.

Panel Akkaya’nın kitapları imzalamasının ardından sona erse de sohbet ilerleyen saatlere dek sürdü.

 

Tags: , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑