Almanya

Published on Kasım 13th, 2017 | by Avrupa Forum 3

0

Nürnberg’te Ekim Devrimi paneli: Darbe değil özsavunma!

AF Nürnberg – Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Nürnberg Örgütü, Ekim Devrimi’nin 100. Yılı dolayısıyla bir söyleşi düzenledi. SYKP Kurucu Eş Genel Başkanı Tuncay Yılmaz ve kurucu üyelerden Mahir Sayın’ın konuşmacı olduğu söyleşi Nünberg Villa Leon Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Mahir Sayın

Söyleşide ilk sözü alan Mahir Sayın, Ekim Devrimi’nin 100. yılı dolayısıyla yapılan kimi değerlendirmelerde Devrim’in “darbe olarak” ele alındığını belirterek Şubat’tan itibaren ortaya çıkan ikili iktidar durumunda Ekim’de iktidara Sovyetler adına el konulmasının darbe olarak değil, devrimi bastırmak isteyen Kerensky hükümetine ve Kornilov karşı darbe girişimine karşı bir “özsavunma” olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Lenin’in ve Bolşeviklerin 1901’den itibaren böyle bir sürece hazırlık içerisinde olduğunu vurgulayan Sayın, Şubat’tan itibaren Sovyetlerin resmiyette hükümet ortağı olsa da fiiliyatta tek meşru iktidar organı olduğunu aktardı. Sayın, sürecin gidişatını belirleyenin ise Lenin’in Nisan Tezleri’yle formüle ettiği “Bütün iktidar Sovyetlere” perspektifi olduğunu belirtti.

Mahir Sayın’dan sonra söz alan Tuncay Yılmaz, Ekim Devrimi’nden çıkartılacak olumlu ve olumsuz dersler olduğunu söyleyerek sözüne başladı. Burjuva ideologlarının geliştirdiği post-modernist anlayışın Ekim Devrimi’ni ona rehber olan Marksizm-Leninizm perspektifinin devrim, iktidar, devlet ve işçi sınıfı eksenleri üzerinden değersizleştirmeye çalıştığını vurgulayan Yılmaz, Ekim Devrimi’nin bu ana eksenlerinin hala   güncelliğini koruduğunu belirtti.

Tuncay Yılmaz

Post-Marksizmin devrimsiz, iktidar hedefi olmadan, merkezileşememiş, otonomcu ve sadece “reformlarla” değişime inanan yaklaşımının başta emek sermaye çelişkisi olmak üzere diğer toplumsal çelişkileri çözmekte yetersiz kalacağını söyleyen Yılmaz, İşçi sınıfı ve ezilenlerin siyasal iktidarı ele geçirerek karşı devrim mekanizmalarını etkisizleştirmeden toplumsal devrimin hızlanıp tamamlanamayacağına vurgu yaptı.

Yılmaz, Marks ve Lenin’in “devlet ve devletli (proletarya diktatörlüğü- demokrasisi) geçiş” perspektifinin de hala geçerli olduğunu söyleyerek, söz konusu olanın eski/kapitalist devlet mekanizmasını ele geçirip olduğu gibi sürdürmeyi iddia eden değil, “eski devlet mekanizmasını tamamen parçalayarak” yetkiyi sovyetlere, yani işçi sınıfı ve ezilenlerin doğrudan iktidar organlarına devreden bir perspektifi anlattıklarını ve pratikleştirmeye çalıştıklarını vurguladı. Marksist – Leninist devlet ve devrim anlayışının karşısına konulan “Radikal Demokrasi” ya da otonomcu/anarşist devletsiz-doğrudan geçiş tezlerinin, karşı devrim çarkının tarihsel birikimleri ve saldırganlığının dişlileri arasında ezilmeye mahkum olduğunu belirtti.

Söyleşi katılımcıların eleştiri, soru ve değerlendirmeleriyle devam ederek son buldu.

AF Nürnberg – 13.11.2017

 

Tags: , , , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑