Emek

Published on Kasım 5th, 2017 | by Avrupa Forum 3

0

Kürdistanlı Komünist Kadınlar’dan ‘Ekim Devrimi ve Kadınlar’ paneli

Kürdistanlı Komünist Kadınların oluşturduğu Özgür Emekçi Kadın Platformu İsviçre’de, Sosyalist akademisyen Sibel Özbudun ve Denge Welat yazarı Hüseyin İşli’nin katılımıyla “Ekim Devriminde Kadınların Durumu” konulu panel düzenledi.

AF Bern / 05 Kasım 2017

Panel öncesi bir açıklama yapan Sakine Türkmen, Özgür Emekçi Kadın Platformu’nu ve perspektiflerini anlatan bir konuşma yaptı.

Panele Sibel Özbudun’un sunumuyla başlandı. Özbudun kadınların özgürlük mücadelesinin ekim devriminden çok daha önce başladığını vurgulayarak bu özgürlük mücadelesinin aynı zamanda toplumu da özgürleştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Özbudun, kadınların Ekim Devrimine öngelen günlerde,  1905 ve 1917 Şubat devrimleri sırasında aktif olarak yer aldıklarını belirtti.

Bu aktif katılımın karşılığı olarak da devrimin ilk icraatlarının en önemli ayaklarından birinin kadın özgürlüğü alanında olduğunu vurgulayan Özbudun, Ekim Devriminin ilk iş olarak kadınları toplum içerisinde ikinci cins olarak konumlandıran yasaların tamamını lağvettigini belirtti.

Ancak SSCB’nin kadınları özgürleştiren bu çizgiyi sürdürmedigini söyleyen Özbudun, bunu sonucu olarak da kadınların Sovyetlerden umutlarını kestiklerini belirtti.

Özbudun Sosyalizmin yıkılışından sonra kapitalizmin en vahşi dönemine geçtiğini vurgulayarak, sosyalizmi yeniden kuracaksak bunun ancak kadınları gerçekten özgürleştiren bir sosyalizm olabileceğinin altını çizerek konuşmasını bitirdi.

Özbudun’dan sonra söz alan Denge Welat yazarı Hüseyin İşli ise Ekim Devrimin hangi koşullarda geliştiği  üzerine konuştu.

İşli Ekim devriminin sadece işçi sınıfının politik iktidarlarının değil aynı zamanda sömürge halkların kurtuluş mücadelelerinin de önünü açtığını belirtti.

Leyla Kasım’dan Zarife’ye, Evrim Alataş’a devrim mücadelesinde ölümsüzleşen Kürt kadınlarını anarak sözlerine devam eden İşli, paneli düzenleyen Özgür Emekçi Kadın Platformu’na teşekkür etti.

İşli Ekim Devriminde Lenin’in ideolojik ve örgütsel perspektifinin belirleyici olduğunu vurgulayarak, profosyonel komünistler örgütü anlayışının Çarlığı yıkıp sosyalizme kurmaya geçişte etkisini anlattı.

Bolşevikleri başarıya götüren önemli unsurların başında egemen sınıflardan ve düzenden tam kopuşları olduğunu belirten İşli, Lenin’in “bütün iktidar Sovyetlere” anlayışının da bu perspektiften doğduğunu vurguladı.

Yaşanan ilk deneyimin dünya işçi sınıfına ve halkalarına bıraktığı önemli deneyimlerin ışığında yeni denemelerin çok daha vasıflı olacağını belirten İşli, kapitalizmin insanlığa bir kurtuluş umudu sunmadığını, aksine felakete sürüklemekte olduğunu vurguladı.

Panel, soru ve cevaplar kısmının tamamlanmasıyla sonuçlandırıldı.

 

Tags: , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑