Horizonte Nr. 6, 2018, Seite 1
 1. k..." /> İsviçre‘de temel insan haklarına ve özel yaşantıya saldırı oylaması – Emine Sarıaslan


  İnsan Hakları

  Published on Ekim 16th, 2018 | by Avrupa Forum 3

  0

  İsviçre‘de temel insan haklarına ve özel yaşantıya saldırı oylaması – Emine Sarıaslan

  Horizonte Nr. 6, 2018, Seite 1

  1. kasım da oylama 2018

  Bizim haklarımıza ve özel yaşantımıza saldırı

  25 kasım 2018 de iki önemli tasarı halk oylamasına sunulacak.  SVP “Kendi kaderini tayin” etme kisvesi altında “yabancı hakimler yerine İsviçre hukuku” girişimi ile insan ve çalışanların haklarına saldırılıyor.  Unia bu girişime çok açık bir dille HAYIR diyor. Diğer bir girişim ise, özel yaşamın korunması yasasını hiçe sayıyor. Özel dedektifler yargı onayı olmadan oturma odasına ve balkona girebilecek. Unia bu yasa değişikliğine HAYIR diyor!

  Gözetim yasası: sigorta lobisinin başarısı

  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Ekim 2016’da sigorta sahteciliği yaptığı iddia edilen kişilerin gözetlenmesinin kabul edilemez olduğu sonucuna vardı. İsviçre Sosyal Güvenlik sisteminin gözetlemeyi yapabilecek yasal bir dayanagının olmadığıda belirtildi. Bunun üzerine  parlamento var olan yasayı revize ederek, sosyal sigorta yasasında gözetlemeyi yasallaştırmak istiyor. 25 kasımda çıkartılmak istenen yeni yasa ile, sigorta şirketlerinin neredeyse tüm istekleri yerine getirilmek isteniyor.

  Tüm sigortalılar şüphe altında

  Yasaya göre, sosyal sigortalar şüphe durumda, malulen emeklilerin, emeklillerin, işsizlik veya kaza sigortasından para alanların, fotograflarını çekebilecek, ses kaydı yapabilecek ve her türlü teknik araçları kullanarak gözetleyebilecek. Gözetleme, ilgili kişinin bahçe veya balkonu gibi halka açık yerlerde de yapılacabilecek. Böylece sosyal sigorta kurumuna,ceza davalarına bakan kurum ve istihbarat kurumlarından daha fazla denetleme yetkisi veriliyor.   

  Referandum hakkında resmi görüş

  Referandum komitesine katılmış olan kuruluşların hepsi, sigorta dolandırıcılığına karşı mücadele edilmesi gerektiği ve bu yapılırken temel haklara ve orantılılık ilkesine uyulmak zorunda olunduğu belirtildi.

  “Kendi kaderini tayin” girişimi: insan haklarına ve demokrasiye saldırmak

  Savaşları ve çıkar çatışmalarını önlemek için devletler birbirleriyle görüşür ve uluslararası hukuk çerçevesinde anlaşmaları yaparlar. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) gibi uluslararası anlaşmalardan çıkmak isteyenler, “kendi kaderini tayin” girişimi gibi doğrudan insan ve işçi haklarına saldırırlar. Bu sözleşme, düşünce özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, adil yargılanma hakkı, ayrımcılığa karşı korunma gibi birçok temel hakkı da güvence altına alır. Bu hakların uygulanması demokrasinin temelidir. Bunu sorgulayan herkes, yasal sistemi ve demokrasiyi tehlikeye sokar.

  İş haklarımıza saldırı

  İsviçre, iş hukuku ve sendikal özgürlük hakklarında diğer ülkelerin gerisinde kalmaktadır. Z durumlarda. Örneğin, haksız çıkışlarda sendikalar Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ya başvurmaktadırlar. Birleşmiş Milletler’in bu özel kurumları 1919’dan bu yana, sosyal adaletin yanı sıra insan haklarını ve işçi  haklarını teşvik ediyor. Girişim kabul edilirse, İsviçre ILO sözleşmelerinden çıkmak zorunda kalabilir. Bu durumda sendikalar şikayet etme haklarını kaybedeceklerdir.

  Artık uluslararası hukuk korunmayacak

  Girişimcilerin söylediklerinin aksine, uluslararası hukuk demokrasimizi sorgulamıyor, İsviçre’de herzaman referandumlar ve inisiyatiflerle  ilgili oy kullanıp karar verebiliriz. Ancak uluslararası hukuk, zorunlu koruyucu bir kalkandır ve bizim son güvencemizdir. Girişim bu kalkanı yok etmek istiyor. Girişimin kabul olması durumunda: Merkezi insan ve işçi haklarını kaybederiz, İsviçre dünyadan tecrit edilir ve dayanışma yok olur.

  25 Kasım’da Unia “Kendi kaderini belirleme” girişimine HAYIR!; Sosyal detektif yasasına HAYIR ! Diyor

  16 Ekim 2018


  About the Author  Bir cevap yazın

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Back to Top ↑