Yazarlar

Published on Ekim 4th, 2017 | by Avrupa Forum 2

0

İslam içi iktidar kavgası ve Kerbela – Erdal Boyoğlu

Hz. Muhammed’in ölümünden sonra İslam içi çatışkılar her daim olageldi. Halifelik kavgasıyla başlayan çatışmalar yöneticiler arasında oluyordu. İslam devleti içinde hırs ve iktidar kavgası hızını artırdı. Ali’nin halife olması gerekirken iktidar kavgasında Ebu bekir halife oldu. İlk dört Halife arasında Ebubekir eceliyle öldü. Diğer halifelerden Ömer, Osman ve Ali yaptıkları kötülükler sonucu öldürüldüler. (İslam içi iktidar kavgası dünde vardı bugünde var.) Kerbela olayında da iktidar kavgası vardı. Muaviye Halife’ydi. Oğlu Yezid’i halifeliğe atadı. Ali’nin oğlu Hüseyin, Yezid’in halifeliğini tanımamış ve kendisini halife ilan etmişti. Destek sağlamak için Mekke ve Medine’ye ardından da Kufe’ye doğru yola çıkarken arkasında kimi kaynaklara göre 7 bin kimine göre 700 kişi ile Kerbela’ya geliyor. Kerbela denilen yere vardığında Hüseyin ve 72 islamcı dava arkadaşı vardı. Yezid tarafından 10 Ekim 680’de Kerbela denilen yerde iki islamcı kanatttan Yezid savaşın galibi oldu. Yenenler yenilenlerin kafasını kesti. Bu katliam İslam içi ilk ciddi bir ayrışma oldu. Kerbela vahşeti Şii-Sünni bölünmesini kalıcı hale getirdi.İran şiiliğin merkezi oldu. Yemen ve Suriye’de şiilik vardı ama İran da ki gibi güçlü değildi.Hüseyin’in yolundan giden Humeyni 1979 ‘da İktidara geldi. Şiilerin yaptıkları ilk iş muhalifleri en acımasız işkencelerle öldürmek ve devrimcileri, aydınları cezaevlerini doldurmak oldu. Vinçlerde İdam ettiği kızları “öteki dünyaya” bakire gitmesinler diye önce tecavüz edip sonra kanlarını çektiler. İdam ettiği insanların kanlarını hastahanelerde kullanıyorlardı.
Şiiliğin Anadolu Kızılbaşlarıyla hiç bir ilişkisinin olmadığını yazan bir çok kaynak var. İsteyen bu kaynaklara ulaşabilir. (Tabi ki merak edenler) Anadolu- Mezapotamya-Kürdistan’a Şiilik üzerinden Ali’cilik yayıldı. Osmanlı kaynaklarında Alevilik ile ilgili bir belge olmadığına dair bir çok araştırmacının kitaplarında görmekteyiz. Resmi tarihçilere ve Çakma Alevilere göre; Alevilik islamın özü yapıldı. Ve öyle de pazarladılar. Kuran’da, İslam’da Alevilerin oldu. Dolayısıyla Hakiki müslümanlarda Aleviler oldu(!)
Oysa Anadolu’da yaşayan kızılbaşlarda islamın hiç bir şartı uygulanmıyordu,islamdan hiç bir eser yoktu. Ne Ramazan orucu ne de namaz vardı ne de diğer islamın şartları. Kızılbaşlarda Müsahiplik, Pirlik, Semah, Müzik ve Dem’lenme vardı. İslamcı İmam Ali, İmam Hüseyin diye dizilen imamlık vardı, Kızılbaşlarda Pir’lik vardı. Kızılbaşlarda Kadın erkek eşit görülüyordu. Arap imamlarında çok eşlilik var Kızılbaşlarda tek eşlilik vardı. (Ali çok eşliydi) Ali küçük kızını Ömer’e verdi. sözüm ona aleviler Ömer’e lanet okur ama Ali’nin Ömer’in damatlığını sorgulayamaz. Kızılbaşlarda kadın erkek birlikte semaha duruyor, islamda kadın erkek yan yana gelebiliyor mu? kızılbaş geleneklerin hangi ritüeli var islamda. şeriatçı imam Ali semah döndü mü, cem bağladı mı? kızılbaş geleneğinnde öldürmek yoktur. Ali’ nin islam adına öldürdüğü insanı sayısı o kadar çok ki, öldürdüğü insanlardan birnin yakını tarafından öldürülüyor.
T.C devletinin kurucusu Mustafa Kemal Türkçülük düşüncesine sarılması ve Diyanet’i kurması sonucu dergahlar kapatıldı, cemler yasaklandı, Atatürk tarafından İnkar ve Asimilasyon geliştirildi. Kızılbaşlar arasında gelişen kırılmalar sonucu musaiplikten, dayanışmadan, zalime ve zulüme karşı durmaktan koptular. İslamın şartlarına göre, ramazan aylarında gece kalkıp sahura kalktılar. kendilerini oruçlu göstermek için. Mesela Kızılbaşlar arasında musahiplik çok kutsaldı, bugün bu geleneği devam ettiren kaç Alevi var.
Osmanlı kaynaklarına 1800 lerin başında girmiş olan Alevilik yerine Kızılbaşlık-Zerdüştlük ve rafizilik diyen kaynaklar karşımıza çıkıyor. Çakma Aleviler Kerbela vahşeti için imam Hüseyin zulme başkaldırdı diyip sahipleniyorlar. Dersim de 70 bin insanı katleden Atatürk’e biat edenlerin adına ne demeliyiz? Peki bu zalimliği yapan Atatürk’ün Yezid’den farklı yanı nedir? Neden Dersim’de ki zulme başkaldırmıyorlar. Kerbela da 72 insana yas tutanlar Dersim de 70 bin insan için yas tutmuyor. Neden? Atatürk’ün zulmüne karşı hak yolundan gitmiyorlar. Niçin? T.C. de baskı-zulüm yok mu? Bü gün aleviler arasında zalimlerle içiçe geçmiş, ırkçı olan ve çok zengin olup emekçilere kan kusturan devletin alevileri yok mu? Bir çok sağcı şeriatçı kurumların başında devletin Alevileri var. Cem evleri adı altında islamcı biat kültürü ve otaritesi öğretiliyor. Atatürk’ü sevmeyen Alevi olamaz diyen zihniyetler zalimliğin ve unutturma kültürünün piyasacı pazarlayıcıları değil mi? Kerbela’ya karşı olanlar öncelikle kendileriyle yüzleşmelidir, hesaplaşmalıdır.

Tags:


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑