Genel

Published on Ağustos 6th, 2018 | by Avrupa Forum 3

0

HDP Milletvekili Hatimoğulları: Ğadir Hum bayramı resmi tatil ilan edilsin

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, Arap Alevilerin en büyük bayramı olan Ğadir Hum’un resmi tatil ilan edilmesi için TBMM’ye kanun teklifi verdi. Meclis’te açıklama yapan Hatimoğulları, resmi tatilin “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ve Anayasa’nın din ve vicdan hürriyeti konusunda eşitlik ilkesi gereği uygun olacağını” söyledi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, Arap Alevilerin en büyük bayramı olan Ğadir Hum’un resmi tatil olması için verdiği kanun teklifine ilişkin TBMM’de basın toplantısı gerçekleştirdi.

Arap Aleviler’in yüz yıllardır en ağır baskılar altında kaldıkları dönemlerde de Ğadir Hum’u kutlamaktan vazgeçmediklerini belirten Hatimoğulları, “Türkiye halklar ve inançlar mozaiğidir. Hangi din, inanç ve mezhepten olursa olsun eşitlik ilkesi gereği bütün vatandaşlar dini ibadetlerini yerine getirmede özgürdür. Bu hassasiyetleri göz önünde bulundurmak yasama ve yürütmenin en elzem görevleri arasındadır” dedi.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü” maddesi ve Anayasa’nın 10. maddesinde düzenlenmiş olan “eşitlik ilkesi” Türkiye’de yaşayan bütün insanları ayrım gözetmeksizin kapsadığının altını çizen Hatimoğulları, “O halde toplumun bir kesiminin dini gerekliliklerini yerine getirmeleri için her türlü yasal düzenleme yapılmaktayken, başka bir kesimin bundan mahrum bırakılması Anayasa’nın “eşitlik ilkesini” ihlal etmek demektir” diye konuştu.

Arap Alevilerin dini vecibelerini rahat bir şekilde yerine getirebilmelerinin ve kendilerini eşit vatandaş olarak hissedebilmelerinin önemine vurgu yapan Hatimoğulları, “Ğadir Hum Bayramı’nın resmi dini tatil olarak kabul edilmesi Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ve Anayasa’nın din ve vicdan hürriyeti konusunda eşitlik ilkesi gereği uygun olacaktır” ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları’nın açıklaması şöyle:

Arap Alevilerin en büyük bayramı olan Ğadir Hum’un resmi tatil ilan edilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir kanun teklifi verdik. Bu konu hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz.

Ğadir Hum Bayramı Arap Alevilerin en kutsal bayramıdır. Hz. Muhammed veda haccı sırasında Ğadir Hum denilen bölgeye gelir. (Bu bölgenin şimdiki adı Rabiğ şehridir.) Yanında bulunan tüm sahabe ve Müslümanların kanaat önderlerini toplayarak bir konuşma yapar. Konuşmasında “Allah-u Teâla benim Mevla’mdır, ben de mü’minlerin Mevla’sıyım. Ben onlara kendilerinden daha evlayım. Ben kimin Mevla’sı isem Ali de onun Mevla’sıdır.” diyerek kendisinden sonra İslam ümmetinin başına geçmek üzere Hz. Ali’yi işaret eder. Arap Alevileri bu kutsal velayetin Hz. Ali’ye verildiği günü en kutsal günleri olarak kabul ederler. Arap Alevileri yüz yıllardır, en ağır baskılar altında kaldıkları dönemlerde de Ğadir Hum’u kutlamaktan vaz geçmediler.

Türkiye’de ağırlıklı olarak Hatay, Adana, Mersin’de yaşayan Arap Alevileri Ğadir Hum Bayramı’nın arifesi başladığı andan ertesi güne kadar esnaf işyerini kapatmakta; işçi, işveren, çiftçi için çalışma yaşamı durmaktadır. Çoğu aile çocuğunu okula göndermek istememektedir. Ğadir Hum Bayramı günü bütün resmi kurumların açık olması nedeniyle vatandaş bayramlaşmada, dini vecibelerini yerine getirmede büyük sıkıntılar yaşamaktadır.

Türkiye halklar ve inançlar mozaiğidir. Hangi din, inanç ve mezhepten olursa olsun eşitlik ilkesi gereği bütün vatandaşlar dini ibadetlerini yerine getirmede özgürdür. Bu hassasiyetleri göz önünde bulundurmak yasama ve yürütmenin en elzem görevleri arasındadır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü” maddesi ve Anayasa’nın 10. maddesinde düzenlenmiş olan “eşitlik ilkesi” Türkiye’de yaşayan bütün insanları ayrım gözetmeksizin kapsamaktadır. O halde toplumun bir kesiminin dini gerekliliklerini yerine getirmeleri için her türlü yasal düzenleme yapılmaktayken, başka bir kesimin bundan mahrum bırakılması Anayasa’nın “eşitlik ilkesini” ihlal etmek demektir.

Ğadir Hum Bayramı Arap Alevilerin her yıl Zilhicce ayının 18. Gününe denk gelmektedir. Arap Alevilerin dini vecibelerini rahat bir şekilde yerine getirebilmeleri, kendilerini eşit vatandaş olarak hissedebilmeleri oldukça önemlidir. Ğadir Hum Bayramı’nın resmi dini tatil olarak kabul edilmesi Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ve Anayasa’nın din ve vicdan hürriyeti konusunda eşitlik ilkesi gereği uygun olacaktır. Bu nedenle Mecliste görüşülmek üzere bir kanun teklifi verdik. Bu teklifin yetkililer tarafından en kısa sürede değerlendirilmesini ve olumlu yanıt verilmesini bir kez daha talep ediyoruz.

Kil ğam ve üntü bi xeyr. Kil ğadir va üntim bixeyr…

Şimdiden Ğadir Hum Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Yine yaklaşan Kurban bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Ve bayramların, evrensel değerlerin vaz geçilmez ilkeleri olan barışa, kardeşliğe, adalete vesile olmasını diliyorum.

Siyasi Haber

Tags: , , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑