Hollanda

Published on Aralık 28th, 2017 | by Avrupa Forum 2

0

HDK-Hollanda: OHAL’e ve KHK’lerle yönetilmeye karşı ortak mücadeleye çağırıyoruz

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Hollanda tarafından bugün yayınlanan “OHAL’e ve KHK’lerle yönetilmeye karşı ortak mücadeleye çağırıyoruz” başlıklı bildiriyle,  ilerici, demokratik kurum ve örgütleri birlikte tavır almaya, ortak bir süreci örgütlemeye çağrılıyor.

AF (Amsterdam)

HDK-Hollanda tarafından yayınlanan bildiri şöyle:

OHAL’E VE KHK’LERLE YÖNETİLMEYE KARŞI ORTAK MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ!
Faşist diktatör Erdoğan ve AKP’si 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen başarısız darbe girişimini bahane ederek, baskı ve zulüm düzenini güçlendirmenin peşinde…
Gece yarısı yayımladıkları KHK’lerle, bugüne kadar haklarımızın mücadeleyle kazandığı bütün demokratik hakları bir bir gaspetmekle kalmadı, onbinlerce kişiyi işinden etti, demokratik kurumları, gazeteleri, televizyon ve radyoları kapatıp mallarına el koydu. Gazetecileri, avukatları, siyasetçileri, ilerici-devrimci ve sosyalistleri hapishanelere tıktı. Türkiye ve Kürdistan’ı kocaman bir hapishaneye çevirdi!
Bütün bunlar yetmezmiş gibi, 24 Aralık 2017 günü yayınladıkları 695 ve 696 Sayılı KHK’lerle OHAL rejimini süreklileştirmek ve ülkeyi KHK’lerle yönetmek istediklerini ilan ettiler.
696 Sayılı KHK’nin 121. Maddesiyle geçmişte, bugün ve gelecekte işlenebilecek katliamlarda rol oynayan katillere cezasızlık zırhını giydirdiler: “Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler“e cezasızlık getirmek yoluyla sivil faşist çetelerinin kendilerinden olmayanlara karşı gerçekleştirecekleri katliamların önünü açtılar. “Öldürün” talimatı vermiş oldular.
Diktatör Erdoğan ve AKP’si çıkardıkları bui ki kararname ile topluma diyorlar ki; bu ülke OHAL koşullarında KHK’larla yönetilcek! Geçmişte işlenen katliamların ve gelecekte işlenecek katliamların failleri artık devletin yasal koruması altında! Yani “Maraş’ın, 19 Aralık 2000 Hapishaneler katliamının, Roboskî ve tarihte yaşanmış diğer katliamların sorumluları yargılanamaz!”
24 Aralık gecesi yayımlanan 696 sayılı KHK ile darbe ve terör suçundan tutuklu veya hükümlülere, tek tip elbise giyme zorunluluğu getirildi. Hemen ertesinde de, bu hükmün bir ay içerisinde hapishanelerde uygulamaya konulacağı açıklandı. Erdoğan-AKP iktidarı 12 Eylül askeri faşist cuntasının devrimci tutsaklara gidirmeyi başaramadığı tek tip elbiseyi tarihin çöp sepetinden çıkararak bir kez daha devrimci tutsaklara dayattı. Buna göre halihazırda 696 Sayılı KHK kapsamında toplam 58 bin 500 hükümlü ve tutukluyu tek tip kıyafet düzenlemesine dahil ettiler.
7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde barış masasını tekmeleyen faşist diktatör Erdoğan ve AKP’nin seçim sonrasında devreye koyduğu savaş konseptinin bugüne kadar Kürt halkımız başta gelmek üzere halklarımıza, ezilenlere karşı yürüttüğü savaşı, torba yasa niteliğindeki 695 ve 696 sayılı kararnamelerle bir üst aşamaya sıçratmış durumdalar.
Erdoğan-AKP diktatörlüğünün ezilen halklarımıza karşı başlattığı bu saldırıya dur demenin yolunun birleşik devrimci, demokratik mücadeleyi büyütmekten geçtiği açık. Bu nedenle, önümüzdeki süreçte Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da uygulamaya konulan savaşa, iç savaş kışkırtıcılığına, hapishanelerde baskı ve zulüm politikalarına karşı tüm ilerici, demokratik kurum ve örgütleri birlikte tavır almaya, ortak bir süreci örgütlemeye çağırıyoruz!

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Hollanda

Tags: , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑