Almanya

Published on Mayıs 17th, 2018 | by Avrupa Forum 2

0

HDK-Almanya Kongre sonuç bildirgesi yayınlandı

Halkların Demokratik Kongresi – Almanya (HDK-Almanya), 6 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen 1. Olağan Kongre Bildirgesini bugün yayınlandı. Aynur Karakaya ve Ali Mitil’in eş sözcülüğe seçildiği kongrede, Afrin işgali ve seçimler gündeme damgasını vurmuştu.

AF (Frankfurt)

HDK-Almanya tarafından bugün yayınlanan sonuç bildirgesi şöyle.

HDK-ALMANYA 1. KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

HDK-Almanya 1.Olağan Kongresini, Almanya’nın Frankfurt kentinde 06.05.2018 tarihinde meclis temsilcilerinden oluşan 100’ü aşkın delegenin katılımıyla gerçekleştirmiştir. Almanya faaliyetlerini değerlendiren kongre platformu, eksikliklerine karşın, pozitif yönde ilerleyen bir tablo gördüğünü saptamıştır. Demokratik cephede ortak mücadeleyi geliştirmede, örgütlenme modeli olarak; kapsayıcı, esnek, ifade özgürlüğü, ortak renklerin daha çok bir araya getirilmesine sunduğu olanaklar bakımından HDK-A Projesi her zamankinden daha önemli hale geldiği tesbit edilmiştir. Ayrıca HDK Almanya’nın çalışmaları gelişim göstersede, henüz hedeflediği kitlelere ulaşmada yetersiz kaldığı belirtilmiştir. Meclislerimizin, bulundukları alanlarda daha çok kurum ve bireye ulaşmayı hedeflemesi, kadın ve gençlik meclislerinin kurulup, geliştirilmesi kitleselleşmemizin önemli bir aracı olacaktır. Meclislerimizi geniş kitlelerle buluşturma, işlevli kılma, komisyon örgütlülüklerinin geliştirilmesi, önümüzdeki sürecin temel çalışma perspektifi olarak görülmüştür.

             Siyasal süreci değerlendiren kongremiz, önümüzdeki sürecin mücadele görevleri olarak aşağıdaki kararları almıştır;

  • Ülkemiz Haziran ayında gerçekleşecek baskın seçim ile birlikte yeni ve hızlı bir politik sürece girmiştir. Sermaye ve burjuva kliklerin ittifaklarına karşın, HDP İşçi ve emekçilerin, ezilenlerin, halkların, inancların, kadınların, gençlerin v.b ötekilileştirilen toplum kesimlerinin mücadele cephesi olarak öne çıkmıştır. HDK-Almanya seçimi bu perspektif ile değerlendirmeli ve seçime bu şekilde hazırlanmalıdır. Zira faşist ittifak durdurulamaz ise Türkiye, 25 Haziranda bambaşka bir güne uyanacaktır.

Bu bağlamda, Almanya da yapacağımız seçim faaliyetleri 2 yönden ele alınmalıdır.

Birincisi bu seçim çalışmasını oluşması gereken en geniş çapta ki anti-faşist cepheyi oluşturmayı hedeflemelidir. AKP-MHP faşist ittifakına karşı tüm güçleri seferber etmeli ve ittifakları güçlendirmelidir. HDP ve adaylarına oy versin vermesin her bireye AKP-MHP ittifakının faşist, kadın, emek ve gençlik düşmanı yüzü anlatılmalı ve bu ittifaka karşı oy kullanılması sağlanmalıdır.

İkinci olarak özelde HDP anlatılmalı. Ve HDP‘nin demokrasi ve özgürlüklerden yana anti faşist tutumu kitlelere kavratılmalı ve oy istenmelidir. HDK-A olarak bu çalışma, aynı zamanda bizim kitleler ile temasımızı ve HDK-A yı kitlelere kavratmamıza yol açacaktır. Seçim döneminde kurulan komiteler seçim sonrası kurumsallaşma açısından da önemlidir. Bu çalışmayı Anti-Faşist blokun kurulumu ve HDK-A‘nın konsültasyonu olarak değerlendirmek zorundayız. Meclislerimiz, bu çalışma döneminde her zamankinden fazla HDK-A kimliği taşımalı ve hali hazırda var olan cephemize yeni katılımlar (Birey ve/veya örgüt) ile güçlendirmelidir. HDP’yi destekleme kararı alan kurumlarla birlikte oluşturulan, Avrupa Seçim Koordinasyonun tüm etkinliklerine katılmalı bununla birlikte birleşenlerin yapacağa her çalışmaya HDK-A olarak imzacı ve katılımcı olmalıyız.

Bu topraklarda yaşayan, ve sayıları binleri bulan Kürdistanlı ve Türkiyeliye HDK-A bir çatı ve mücadele hattı olma misyonunu üstlenmek zorundadır. Eğer meclislerimizi etkin kullanıp bu seçim sürecinde yapılacak tüm etkinliklere azami çaba ile katılırsak, ev ziyaretlerinde sıkı çalışmalar yapıp kapı kapı dolaşırsak süreç sonunda HDK-A olması gereken noktaya gelecektir. Kongremiz; faşizme, diktatörlüğe, zülme, adaletsizliğe karşı, özgürlük, aydınlık, demokrasinin, halkların barış içerisinde bir arada yaşayacağı kardeşliğin kazanacağına olan inancıyla sürecin mücadele görevlerini yürütücektir.

 

* Almanyada devletinin, temel hakları kısıtlama, örgütlenme ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldıran yasaklamalarına karşı aktif bir çalışma yürütmelidir. Bu kapsamda Edi Bese Platformu bünyesinde yürütülen çalışmara dahil olacak, kendisi de özgün çalışmalar yürütecektir. Özellikle bilgilendirme çalışması ve demokratik etkinlikleri düzenlemeyi esas alır.

* Bu temelde Almanya’da cezaevinde bulunan devrimci-yurtsever tutsaklarla dayanışma içinde bulunacak çalışmalar yürütecektir. Politik şahsiyetlerin gözaltına alınmasından mahkeme süreçlerine kadar her aşamada dayanışma içinde olacaktır.

* Türkiye ve Kürdistan Hapishanelerinde binlerce tutsağın yaşam koşullarına yönelik duyarlı olur, Tek Tip Elbise ve hasta tutuklular sorunu başta olmak üzere tüm baskılara karşı aktif bir bilgilendirme ve diplomatik çalışmalar yapacaktır.

* Efrin işgaline yönelik çalışmalara devam edecektir. Efrin Dayanışma Platformu bünyesinde yürütülen çalışmalara aktif olarak katılacaktır.

* Geçen dönem Komisyon tarafından karar altına alınan Soykırım Çalıştay’ını yıl içinde gerçekleştirir. Bu Çalıştay’da halkların maruz kaldığı soykırım ve katliamlara karşı HDK ve bileşenleri olarak nasıl bir mücadele stratejisi izleyeceklerine dair tartışma yürütür ve planlamaya kavuşturur.

* 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde savaşa, işgale ve diktatörlüğü karşı güçlü bir etkinlik düzenler.

* Maraş Katliamı, Roboski Katliamı, 19 Aralık Hapishane Katliamlarının yıldönümlerine yönelik etkinlikler yapılacaktır.

* Almanya’da göçmenlerin ve emekçilerin yaşadığı problemlere yönelik özgün etkinlikler düzenleme, gerçekleştirilen etkinliklere aktif katılım sağlamak için daha güçlü çaba sarfedecektir.

* 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası gün için aktif çalışmalar yürütecektir.

* Almanya’nın Türkiye’ye silah satımına karşı, yerel güçler ve inisiyatiflerle birlikte ortak protestolar gerçekleştirilmeye devam edilecektir.

* Almanya’da yeni yasal düzenlemelerin de verdiği olanak ile polisin halka karşı orantısız şiddetine karşı ortak çalışma yürütmeyi esas alacaktır.

* Gelecek yıl Almanya’da yapılacak yerel seçimlere yönelik bir planlama yapılarak aktif bir katılım sağlanacaktır.

* Almanya‘da kurumları bulunan Ermeni, Süryani ve Yunan(Pontus Rumları) ile diplomatik ilişkiye geçilerek onların HDK çalışmalarına kazanılması için somut adımlar atılmalı. 2019 yılında Pontus Rumları‘nın sürülmesi ve katledilmesi ile ilgili anma ve bilgilendirme toplantıları yapılması, 24 Nisan 2019 günü Ermenistana HDK-A adına bir heyet oluşturularak anma etkinliklerine katılmak için HDK-A öneri getirilmesi oy birliği ile karar altına alınmıştır.

*Türkiye ve Kürdistan devrimiyle ilgili mücadele görevlerimizi yürütürken, yaşadığımız Almanya coğrafyasında işçi ve emekçilerin mücadelesinin bir parçası olmayı, göçmen emekçilerin sorunları ve talepleriyle ilgili olmayı başarabilmeliyiz. Almanyada politik yaşamın bir öznesi olmak asli görevlerimizden birisi olmalıdır. Propaganda dili olarak Almancayı öne çıkarmayı hedeflemeliyiz.

*HDK Almanyanın kitleselleşmesinin motor gücü kadın ve gençlik meclislerimiz olacaktır. Bu alanda atacağımız adımlar kitleselleşme düzeyimizin belirleyicisi olacaktır.

*Farklı kurum, çevre ve bireylerle birlikte faaliyet yürütmek bizlere ve kurumumuza zenginlik katmış, herbirimiz açısından eğitici-öğretici olmuştur. Mücadele için yoldaşlaşmak, farklılıklar yerine ortaklıkları öne çıkarmak, geçmiş bir buçuk yılın en önemli kazanımlarından birisi olmuştur. Önümüzdeki süreç bakımında ortak dili yakalamak, HDK-A yoldaşlaşmasını ve renklerimizle, farklılıklarımızla bir olmayı başarmayı hedeflemeliyiz.

*Kadın, gençlik, LGBTİ+, Mültecilikten kaynaklı sorunları çözümü, konut hakkı, ekoloji ve çevre sorunlarıyla ilgilenmeyi daha çok öne çıkarabilmeliyiz.

        Bir 6 Mayıs gününde gerçekleştirdiğimiz kongremizle; Denizlerin adanmışlığının bağlılığıyla, Cumartesi Anneleri, tutsaklarımız, erkek egemen faşist AKP zülmüne karşı direnenler, Efrinden, Kobaneye, Şırnaktan, Cizreye , insanlığın özgürlük destanını yazanlar için, kapitalizmin ekolojik, sosyal, siyasal yıkımına karşı yaşanılabilir bir dünya mücadelesi verenler için, savaşa karşı barış, zülme karşı adalet, yoksulluğa karşı refah diyenler için, diliyle, diniyle, inancıyla, cinsiyeti ve cinsel yönelimiyle kendi rengini var edenler için şimdi HDK-A zamanıdır diyoruz.


kongre haberi:

HDK-Almanya 1. Olağan Kongresi’nde seçim startı verildi

 

Tags: ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑