Kadın

Published on Haziran 29th, 2018 | by Avrupa Forum 2

0

HDK-A: Kadın Meclislerimizde Örgütleniyoruz, Birlikte Daha Güçlü Geliyoruz!

Almanya’nın Lörach şehrinde toplanan HDK-A Kadın Meclisi Girişimi, 3 gün süren toplantının sonuç bildirgesinde “Bizler, Avrupa’da yaşayan Türkiyeli ve Kürdistanlı kadınlar olarak, bu gidişata karşı Avrupa çapında kadın meclisleri kurarak, yan yana durmanın önemine vurgu yaparak ve birlikte daha güçlü olacağımıza inanarak, Avrupa’da yaşayan tüm göçmen ve mülteci kadınları, politik sürgünleri kadın meclislerimizde örgütlenmeye davet ediyoruz!” çağrısında bulundu.

AF (Lörach)

Halkların Demokratik Kongresi – Avrupa (HDK-A) Kadın Meclisi Girişimi tarafından yayınlanan sonuç bildirgesi şöyle:

HDK-A Kadın Meclislerinde Örgütleniyoruz, Birlikte Daha Güçlü Geliyoruz!

Avrupa’da yaşayan Türkiye ve Kürdistanlı göçmenlerin ve politik sürgünlerin Halkların Demokratik Kongresi – Avrupa (HDK-A)’daki programatik ve ilkesel birlikteliği, Türkiye’deki faşist politikalar ve Avrupa’da yükselen ırkçılık ve sağ popülizme karşı, halkların ortak mücadele alanı olarak umut vadediyor. 

HDK-A’nın yerelden genele ve taban esaslı örgütlenme modelinin bir parçası olarak kurulan, kent ve ülke meclislerinde yer alan kadınlar olarak, Şubat ayında bir araya gelmiş ve HDK-A Kadın Meclisi Girişimi’ni oluşturduğumuzu deklare etmiştik. Bu deklarasyonun devamı olarak, planladığımız gibi 22-24 Haziran 2018’de Almanya’nın Lörrach kentinde gerçekleştirdiğimiz toplantımızda; “Nasıl Bir Kadın Örgütlenmesi?” sorusuna yanıt aranırken, örgütlenme sorunlarımız, kadın yönetmeliği ve örgütlenme çalışmaları ana gündemlerini tartışıldı. Tartışmaya sunulan iç tüzük ile bir yandan HDK-A Kadın Meclisleri’nin çalışma perspektifi belirlenirken, diğer yandan ‘kadının beyanı esastır’, ‘pozitif ayrımcılık’, ‘kadın dayanışması’, ‘kürtaj hakkı’ gibi kadın mücadelesinin tarihi kazanımlarının nasıl korunabileceğini ele alındı.

Kent, ülke ve Avrupa Kadın Meclisi’nin pratik olarak örgütlenmesine ilişkin yapılan tartışmalar ışığında, önümüzdeki süreç planlandı. Sonuç olarak, HDK-A Kadın Meclisi Girişimi olarak 2 Mart 2019 tarihinde “HDK-A Kadın Meclislerinde Örgütleniyoruz, Birlikte Daha Güçlü Geliyoruz!” şiarıyla HDK-A Avrupa Kadın Meclisini oluşturmak üzere Köln’de Kongre toplama kararı aldık. Başarılı geçen meclis girişimi toplantısının sonunda, HDK-A Avrupa Kadın Meclisi Girişimi Koordinasyonunu ve sözcülerini seçtik. 

Kadın düşmanlığının, kadına yönelik şiddetin, homofobinin, savaşın, sağ popülizm ve ırkçılığın tüm dünyada yükseldiği bir süreçten geçiyoruz. 24 Haziran’da gerçekleşen seçimlerle birlikte, bizleri ‘tek adam’ dayatması altında zor bir sürecin beklediğinin farkındayız. Bu nedenle, Türkiye ve Kürdistan’da kadınların ve halkların faşizme, ırkçılığa ve kadın düşmanlığına karşı mücadelesi çok daha fazla anlam kazanmıştır.  

Aynı zamanda, yüzümüzü sadece geldiğimiz coğrafyaya değil, içinde yaşadığımız Avrupa’ya ve burada karşılaştığımız sorunlara da dönmemiz gerekiyor. Eşit işe eşit ücret, doğum izni, kadınlara pozitif ayrımcılık, Avrupa’da yaşanan kadına yönelik erkek ve devlet şiddeti gibi talepleri de gündemine alan, göçmen ve mülteci kadınların yaşadıkları sorunları sahiplenen ve bu bağlamda yaşadığımız coğrafyadaki kadın örgütleriyle dirsek teması kuran ve her zaman kadın dayanışmasını esas alan bir çerçevede örgütlenmeyi hedefliyoruz. 

Bizler, patriyarka ve kapitalizmin sınır tanımadığının farkında olan kadınlar olarak, hayatlarımızı tahakküm altına almaya çalışan bu iki olguya karşı bulunduğumuz her ülkede HDK-A Kadın Meclisleri’nde örgütleneceğiz. Ataerkiye, emperyalizme, kapitalizme, erkek egemen sisteme, homofobiye, heterokseksizme, cinsiyetçiliğe, ırkçılığa, faşizme, şovenizme, gericiliğe, halkların haklarını ihlal eden savaşlara ve doğanın tahribatına karşı insanca, eşit ve özgürce yaşanacak başka bir dünya perspektifi ile mücadele edeceğiz. 

Bizler, Avrupa’da yaşayan Türkiyeli ve Kürdistanlı kadınlar olarak, bu gidişata karşı Avrupa çapında kadın meclisleri kurarak, yan yana durmanın önemine vurgu yaparak ve birlikte daha güçlü olacağımıza inanarak, Avrupa’da yaşayan tüm göçmen ve mülteci kadınları, politik sürgünleri kadın meclislerimizde örgütlenmeye davet ediyoruz!

 

Yaşasın Kadın Dayanışması!

Jin Jiyan Azadi! 

 

 

Halkların Demokratik Kongresi – Avrupa (HDK-A) Kadın Meclisi Girişimi

 

28 Haziran, 2018

Tags: , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑