Genel

Published on Ekim 31st, 2018 | by Avrupa Forum 2

0

Hatimoğulları’ndan “Kadın Sığınmaevi” önergesi

HDP Adana Milletvekli Tülay Hatimoğulları, Adana’da sadece üç tane olan Kadın Sığınmaevi’nin çok az olduğu belirterek, Meclise bu konuda bir önerge verdi.

AF Haber Merkezi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adana Milletvekli Tülay Hatimoğulları’nın Basın Bürosundan yapılan konuya ilişkin açıklama şöyle:

Adana’da biri Seyhan’da, ikisi Adana Merkez’de olmak üzere Bakanlığa bağlı sadece üç tane kadın sığınmaevi mevcut, bu sığınmaevlerinin hizmet verme kapasitesi ise 70 kadınla sınırlı! Belediyelere ait “konukevi” ya da kadın danışma merkezi ise şehirde bulunmamaktadır. 
Bu konuya ilişkin bugün Meclise soru önergesi verdik:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK tarafından Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 96 ile 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 31.10.2018

Tulay HATIMOĞULLARI ORUÇ
Adana Milletvekili

İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi Kadın Hakları Komisyonu raporuna göre, Adana’da 2017 yılında 19 kadın öldürüldü, 7 kadın intihara sürüklendi, 755 kadın eşi tarafından yaralandı, 1422 kadın eşi tarafından hakaret ve yaralanmaya maruz kaldı, 25 kadın eşi tarafından cinsel saldırıya uğradı ve 6 kadın eşi tarafından cinsel saldırıya maruz bırakıldı. Bu rapor sadece başvuru yapılmış ve kayıt altına alınmış olan şiddet olaylarını kapsamaktadır.
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Adana İl Eylem Planı raporuna göre: “Adana ilinde Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü (ASPİM) ’ne bağlı üç konukevi ve bir İlk Kabul Birimi bulunmaktadır. Üç no.lu konukevi engelli erişimine uygundur. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ise 06.12.2012 tarihinden itibaren, hizmet vermektedir. Belediyelere ait konukevi ya da kadın danışma merkezi bulunmamaktadır.” Biri Seyhan’da, ikisi Adana Merkez’de olmak üzere bu üç sığınmaevinin hizmet verme kapasitesi ise yalnızca 70 kadınla sınırlıdır.

Bu Gerekçeyle;

  1. 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyeler, kadın sığınmaevi açmak zorundadır. Belediyelerce yerine getirilmeyen bu yükümlülük, Bakanlığınız tarafından denetlenmekte midir? Sığınmaevleri açılabilmesi için Bakanlığınız kaynak ayırmakta/bütçe sağlamakta mıdır?

  2. 2017 yılı toplam nüfusu 2.216.475 olan Adana’da, Belediye bünyesinde kadın sığınmaevi bulunmamaktadır, bu konuya ilişkin çalışmalarınız var mıdır?

  3. Adana ilinde ve tüm Türkiye genelinde kadına yönelik şiddete ilişkin araştırma çalışmanız var mıdır? Varsa çalışmanın kapsamı nedir?

  4. Adana’daki üç sığınmaevinin 70 kişilik kapasitesi hangi koşullar gözetilerek doldurulmaktadır? Kapasitenin üzerinde başvurular olduğu durumda izlenen yöntem nedir?

  5. Sığınmaevlerinde kalış süresinin, üç – altı ay arasında olduğu ve talep yoğunluğu nedeniyle hayati tehlikesi bulunmayan kadınların, bu süre sonrasında sığınmaevinden ayrılmak zorunda bırakılması iddiaları doğru mudur?

  6. Şiddet mağduru kadınlarla, sığınmaevinde kaldıkları süreç içerisinde yeterli rehabilitasyon çalışması, psikolojik ve ekonomik yönden yeni bir hayat kurma hazırlıkları yapılıyor mu?

  7. Bakanlığınız bünyesindeki “konukevlerinde” ve ilk kabul birimlerinde yeterli sayıda sosyal hizmet uzmanı, psikolog, psikolojik danışman, çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı bulunmakta mıdır?

  8. “Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında sığınmaevleri binalarının engelliler için erişilebilir olması sağlanır” yükümlülüğü Bakanlığınız tarafından denetlenmekte midir?

Tags: , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑