Emek

Published on Ocak 19th, 2017 | by Avrupa Forum 4

0

‘Güvencesizlik ve Yoksulluk Kıskacında İşçi Hakları’ sempozyumu Ankara’da yapılıyor

İşçi haklarına yönelik ihlallerin boyutu, nedenleri ve çözüm önerilerinin; işçiler, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcileri ve akademisyenler tarafından bütün yönleriyle tartışılacağı 1. İşçi Buluşması: Güvencesizlik ve Yoksulluk Kıskacında İşçi Hakları Sempozyumu 21-22 Ocak tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek. 6 oturumdan oluşan etkinliğin programı şöyle:

I. İşçi Buluşması: Güvencesizlik ve Yoksulluk Kıskacında İşçi Hakları Sempozyumu

Ankara İşçi Hakları Derneği

21-22 Ocak 2017 Ankara

Yer: Neva Palas, Neva Salon, Esat Cad. No:32 Küçükesat Ankara

Program:

Birinci Gün 21 Ocak 2017, Cumartesi

Kayıt: 9:00 – 9:30

Açılış: 9:30 – 10:00

Açılış Konuşması: Remzi ÇALIŞKAN – DİSK/ Genel-İş Genel Başkanı

Birinci Gün 1. Oturum, 10:00 – 12:00

Dünyada Ve Türkiye’de Krizler ve İşçi Sınıfına Yansımaları

Oturum Başkanı: Cafer KONCA – DİSK Genel Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Korkut BORATAV – Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Aziz KONUKMAN – Gazi Üniversitesi, İİBF Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Mustafa DURMUŞ – Gazi Üniversitesi, İİBF Öğretim Üyesi

  Ara: 12:00 – 13:00

Birinci Gün 2. Oturum, 13:00 – 16:00

İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği

1.Etap

“İşçi Sağlığı Sağlık Sorunu Değildir”

Dr. Levent KOŞAR – TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi Editörü

Dr. Gültekin AKARCA – TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi Yayın Kurulu Üyesi

2.Etap

İşçi Sağlığı Ve İşçi Denetimleri

Prof. Dr. Mehmet ZENCİR – TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi Yayın Kurulu Üyesi

Dr. Sedat Abbasoğlu – TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi Yayın Kurulu Üyesi

İkinci Gün 22 Ocak 2017, Pazar

Kayıt: 9:30 – 10:00

İkinci Gün 1. Oturum, 10:00 – 12:00

Çalışma Yaşamında Cinsiyet Eşitsizlikleri

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nejla KURUL – Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Gülay TOKSÖZ – Emekli Öğretim Üyesi

Arzu ÇERKEZOĞLU – DİSK Genel Sekreteri

Remzi ALTUNPOLAT – KAOS GL

Ara: 12:00 – 13:00

İkinci Gün 2. Oturum, 13:00 – 14:30

Taşeron, Esnek, Kuralsız Çalışma Yaşamı İle İş Kazası Ve Meslek Hastalıklarına Bağlı İş Cinayetleri

Oturum Başkanı: Rahim DEDE – Bursa İşçi Hakları Derneği

Tayfun GÖRGÜN – DİSK/Dev Maden-Sen Genel Başkanı

Av. Dr. Murat ÖZVERİ

Ara: 14:30 – 15:00

İkinci Gün – 3. Oturum, 15:00 – 18:00

Forum: İşçiler Konuşuyor

Oturum Başkanı: Göksel ILGIN – Ankara İşçi Hakları Derneği

Serkan DEMİR – Maden İşçisi, Zonguldak

Birsen KAPTI – Mevsimlik Tarım İşçisi, Diyarbakır

Müjdat KAPTI – Hemşire, Diyarbakır

Murat SARIKUŞ – Metal İşçisi, İstanbul

Erkan GÜNEŞ – İnşaat İşçisi, Denizli

Osman DEMİRCİ – (Plaza Eylem Platformu) Beyaz Yakalı İşçi, İstanbul

Tags: , , ,


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑