Dünya

Published on Ağustos 9th, 2016 | by Avrupa Forum 2

0

Dünya tükendi

Aslında 8 Ağustos’ta bütün faaliyetlerimize son vermemiz gerekirdi. Global Footprint Network, 2016’da bütün doğal kaynakları şimdiden tükettiğimizi ve yılsonuna kadar doğanın, oluşan zararı onaramayacağını hesaplamış.

Bol keseden

Global Footprint Network (GFN) bütün dünyada 90’ın üzerinde partneri olan bir düşüncü kuruluşu. GFN her yıl ‘dünya tükenme gününü’, tüketim alışkanlığımızın doğanın kendini yenileme gücünü yılın hangi gününde tükettiğini hesaplıyor. Gelir gider hesabı, 8 Ağustosta 2016 bütçemizin açık vermeye başladığını gösteriyor.

 

Kimin ne kadar ihtiyacı var, ne kadar tüketiyor?

Bütün dünyada küresel kaynakların 1,6 katı tüketiliyor. Bölgelere göre tüketim hızı değişiyor. Bütün dünya Almanya gibi yaşasa 3,1 Amerikan usulü hayat tarzını benimsese 4,8 yeryüzüne ihtiyacımız olurdu.

 

Kir fabrikaları

Fosil enerji hammaddesi sarfiyatı ‘ekolojik ayak izimizin’ yüzde 60’ına tekabül ediyor. Çin, ABD, AB ve Hindistan karbondioksit üretiminin en fazla olduğu bölgeler. Kişi başına karbon emisyonu ise bu sıralamadan farklılık gösteriyor. Küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutabilmek için beher dünyalının 2 tondan fazla karbon üretmemesi gerekiyor.

 

Karbondioksit deposunun basıncı yükseliyor

Ormanlar oksijen, kereste ve kağıt hammaddesi kaynağı. Erozyonu önleyen ağaçlar, su tutup karbon depolayarak gezegenimizdeki ekolojik dengenin vazgeçilmezidir. Her yıl 3,3 milyon hektar genişliğindeki orman yok oluyor. Almanya’nın ormanları yıllık karbon emisyonunun sadece yüzde 15’ini tutabiliyor.

 

Bütün insanlık beslenebilir mi?

Dünya nüfusu hızla artarken, ekimlik araziler genişliyor, erozyon, yıpranma ve imar yüzünden verimli topraklar küçülüyor. Her bir Avrupalının gıda maddesi tüketimini karşılayabilmesi için 3 bin 100 metre kare toprağa ihtiyacı var. Küresel paylaşım adil olsaydı, hepimiz 2 bin metre kare toprakla yetinmek zorunda kalırdık.

 

Balık türleri tükeniyor

Aşırı avlanma yüzünden denizlerdeki balık stokları yenilenemiyor. Baylık türlerinin üçte biri artık toparlanamaz durumda. Yarıdan fazlası da ‘azami avlanma’ sınırına dayanmış. Karbon emisyonuyla birlikte denizlerdeki asitlenme de artarak suda yaşayan canlıları tehdit ediyor.

 

Su sıkıntısı artıyor

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) tahminlerine göre 2030 yılında dünya nüfusunun yarısı su sıkıntısı çekecek. Yer altı su kaynakları süratle azalıp, kirleniyor. Sanayi, tarım ve çöplerin kirlettiği nehir ve göller hayvanları sulamaya bile elvermiyor.

 

Kendine yetmek için

İhtiyaçlarını kendi kendine karşılayabilmesi için kişi başına teorik olarak 1,8 hektarlık arazi gerekiyor. Ne kadar tüketildiği hayat tarzına bağlı. Örneğin bir Alman tüketim ihtiyacını 5,1 hektarlık araziyle karşılayabiliyor. 29 Nisan 2016’da organik kapasitesini tüketen Almanya o tarihten beri başka ülkelerin ve gelecek nesillerin sırtından yaşıyor.

Kaynak: DW

Tags: , , ,


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑