Yüzlerce ..." /> "Büyük İnsanlık" - İbrahim Aslan


Yazarlar

Published on Temmuz 16th, 2017 | by Avrupa Forum 7

0

“Büyük İnsanlık” – İbrahim Aslan

Hep başkaları için çalıştığın yetmedi mi “büyük insanlık!?”

Yüzlerce yıl efendin için köle olarak
çalıştın.Onların servetine servet, kudretine
kudret katmanın karşılığında zincirden,
zulümden, ölmeyecek kadar yiyecek
(o da yaşamını devam ettirip efendine
daha fazla hizmet için) ve savaş
kadırgalarında küreğine   zincirli olarak
kırbaç altında ölmekten başka ne
geçti eline?

Toprak senyörlerine ettiğin hizmetin
karşılığı aç, sefil bir biçimde yaşamak
ve evlendiğinde bile “ilk gece hakkını”
efendin senyöre vermekten başka
neydi?

Vahşi kapitalizmin para babaları sözde
“özgürce” günde 18-20 saat en ilkel
koşullarda hizmetini sunman karşılığında
sefaletten ve ölümden başka sana
ne verdiler?

Tarihin boyunca efendilerin tarafından
kandırılmanın en önemli aracı olan
dine ve tanrıya ettiğin hizmetin
karşılığı toplumsal gelirden en
az payı alıp buna şükretmek ve
efendilerinin savaşlarında “şehitlik”
naralarıyla ölmekten başka ne oldu?

“Büyük insanlık” sen Çanakkale’de,
Sakarya’da, Kocatepe’de savaşırken,
Ankara’da Vehbi Koç’lar kurulması
için al kanını döktüğün devletin
sırtından semirip sermaye sahibi
olurken, Çukurova’da Apti Ağa’lar
uğruna kanını döktüğün toprağın
üstüne çöreklenmedi mi?

Sana da bu topraklarda sarı sıcağın
altında, sıtma ateşiyle kıvranarak
boğaz tokluğuna çalışmak
kalmadı mı?

Efendilerin ülkenin nimetlerinden
sonuna kadar faydalanırken, senin
yorganını sırtlayıp kara trenlerle,
dilini bilmediğin Alamanya’lara
ekmek parası uğruna göçten
başka eline ne geçti?

Hizmetini sunduğun para babaları
ülkenin en güzel köşelerinde keyif
çatarken, senin yatağını, yorganını
sırtlayıp, salkım saçak kamyonlara
istiflenerek Çukurova’ya, Karadeniz’e,
Eğe’ye doğru üç kuruş nafaka
kazanmak adına göç yollarına
düşmen yetmedi mi?

Alkışlaman ve omuzlara alman için
miting alanlarını hıncahınç doldurduğun
politikacıların gözünde iktidara
tırmanma aracı olmaktan başka
nesin?

Senin daha iyi şartlarda yaşaman ve
kendi kaderin üzerinde söz sahibi
olman için çırpınanları görmezden
gelmen, yuhalaman, hatta Nurhak’larda
olduğu gibi elde silah onlara karşı
savaşman sana ne kazandırdı?

Seni iliğine kadar sömürenleri
daha çok semirtmekten bıkmadığın
gibi, bütün hesapları senin kuyunu
kazmak olanları alkışlar arasında
iktidara taşıman, ensende boza
pişirecek iktidarlar yaratmaktan
başka ne işe yaradı?

Ailede erkeğin (kadınlar olarak), ülkede
sömürgen iktidarların, cemaatte din
ulemalarının, şehirlerde iktidar partisi
il başkanlarının, köylerde jandarma
kumandanlarının vs. iktidar koltukçusu
olmaktan bıkmadın mı?

Her gün iktidar sahiplerinin televizyon
ekranlarında haykırdığı büyük ülke
söyleminden sana, kirli iktidarlarını
sürdürmek için sürdürdükleri kirli
savaşta ve siyasi rant amacıyla
başka ülkelerde çıkardıklar savaşlarda
ölen gencecik evlatlarının ölü
bedenlerinden ve onların cennete
gitmesi hayalinden başka ne kaldı?

Vergilerinin hortumlanarak ve rant
sahipleri sonuna kadar semirtilerek
yapılan ve bunu babalarının parasıyla
yaptırmış gibi her dakika başına
kakıp oyunu topladıkları köprülerden,
otoyollardan ve hava alanlarından
sen ne kadar faydalanıyorsun?

Sen ne yazık ki henüz bunun farkına
varamasan da, hala “gemide güverte
yolcusu/ trende üçüncü mevki/
şosede yaya” değil misin?

“Bûyük insanlık” bir kez de kendin
için bir șey yapsan diyorum.Seni
iliklerine kadar sõmürüp ensende
boza pișirerer hayatı zindan eden
eğemenlere karșı demokrasi ve
sosyalizm mücadelesine omuz
versen.

Emin ol, kurtulușun, sesini yükseltmenden
ve ,sosyalizm mücadelesine sarılmandan
geçiyor.

Yoksa “sekizinde ișe gider/ yirmisinde
evlenir/ kırkında ölûr.” yazgını değiștirmen
çok zor.


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑