İsviçre

Published on Ekim 27th, 2018 | by Avrupa Forum 3

0

Bern’de faşizme karşı mücadele paneli

İsviçre’nin Bern şehrinde “Sömürgeci ve işgalci faşizme karşı mücadele ekseni” paneli düzenlendi. CDK-S, Bern Halkevi ve SYKP Bern’in Kürt Toplum Merkezi’nde düzenlediği panelde ESP Avrupa temsilcisi Ziya Ulusoy, CDK-S temsilcisi Deniz Dersim ve SYKP Avrupa’dan Tuncay Yılmaz konu üzerine sunumlar gerçekleştirdiler.

İlk konuşmayı yapan Ziya Ulusoy faşizmin emperyalist kapitalizmin bir rejimi olduğunu belirterek Türkiye’de gelişmekte olan faşizmin de küresel düzeydeki gelişmelerden ayrı düşünülemeyeceğini belirtti. Türkiye egemenlerinin yükselen Kürt özgürlük mücadelesini ve onunla Gezi ayaklanmasında rezonansa gelen batılı demokrasi güçlerini bastırmak için faşizmi devreye soktuğunu vurgulayan Ulusoy, faşizme karşı direnişin en büyük garantisinin 40 yıldır savaşan Kürt özgürlük savaşçıları olduğuna dikkat çekti.

Ulusoy özyönetim direnişlerinin askeri anlamda yenilgiyle sonuçlanmış olmasına rağmen siyasi açıdan sömürgeciliğe karşı tam bir zafer olduğunu söyleyerek, öz yönetim direnişlerinin Kürt Halkına yönelik çok daha kapsamlı bir imha hareketinin önünü kestiğine vurgu yaptı.

Ulusoy’dan sonra söz alan CDK-S temsilcisi Deniz Dersim kapitalist modernitenin artık insanlığa bir gelecek sunamadığını belirterek konuşmasına başladı. Tıkanan sistemin ağırlıklı kısmı Ortadoğu’da olmak üzere, Asya’da, Güney Amerika’da ve Afrika’da 3. Dünya savaşını sürdürdüğünü vurgulayan Dersim, buna karşı en kapsamlı cevabı Kürt Özgürlük Hareketi’nin Rojava’da verdiğine dikkat çekti. Rojava Devrimi’nin Ekim Devrimi gibi dünyanın bütün ezilenleri için umut kaynağı olduğunu söyleyen Dersim, Avustralya’dan Avrupa’ya, Güney Amerika’dan Japonya’ya pek çok sosyalistin Rojava’ya aktığını, orada pratikleşen devrimden feyz almaya çalıştığını belirtti.

Dersim, Türk devletinin geliştirdiği faşizmin bir kişi meselesi olmadığının altını çizerek faşizme karşı mücadelenin bir kişiye karşı değil inkarcı, ırkçı, sömürgeci sisteme karşı sürdürüldüğünü söyledi. PKK Önderi Öcalan’ın geliştirdiği demokratik konfedaralizm modelinin Ortadoğu halkları açısından da, Türkiye halkları açısından da tek gerçekçi çözüm olduğunu vurgulayan Dersim, Türkiye’deki HDK/HDP projesinin de bu perspektiften üretilen Demokratik Ulus projesinin bir yansıması olduğunu belirtti.

Faşizmin mutlaka kaybedeceğini söyleyen Dersim, bunun tek şartla olamayacağını, onun da demokrasi güçlerinin birlikte durmayı başaramaması halinde ortaya çıkacağını belirterek ortak mücadeleyi büyütmeye çağrı yaptı.

SYKP Avrupa’dan Tuncay Yılmaz ise Erdoğan eliyle inşa edilmekte olan faşizmin Türkiye devletinin derin yapılanması olan Ergenekon, büyük sermaye ve siyasal İslamcı güçlerden oluşan bir oligarşik blok tarafından yönlendirildiğini belirtti. Krizini atlatamayan küresel sermayenin yeni sağ politikalarından destek alan bu blokun birleştirici harcının Kürt düşmanlığı, FETÖ tasfiyesi ve işçilerin, ezilenlerin hak gasplarıyla, yeni pazar/enerji kaynaklarına yönelik yayılmacı politikalar olduğunun altını çizen Yılmaz, bu politikalara karşı emekçilerin ve tüm ezilenlerin birleşik mücadelesinin faşizmin tek panzehiri olduğunu söyledi.

Faşizmin ancak güçlü bir halk muhalefetiyle geriletilebileceğini vurgulayan Yılmaz, HDP’nin bu muhalefetin yaratılmasında tarihsel bir misyona sahip olduğunu söyleyerek HDP’li olsun ya da olmasın, faşizme, tek adam diktatörlüğüne karşı en geniş cepheyi bir araya getirme sorumluluğunun en çok HDP’nin sırtında olduğuna dikkat çekti.

İçinde bulunulan ve önümüzdeki günlerde daha da derinleşeceği kesin olan ekonomik krize karşı işçi sınıfının, işsizlerin, yoksul köylülerin ve küçük esnafın yanında olan politikalar geliştirmenin dönemin en önemli ihtiyacı olduğunu söyleyen Yılmaz, milliyetçilik zehriyle manipüle edilmiş kitlelerin AKP/MHP ekseninden kopartılmasının en önemli araçlarından birinin kriz karşısında bu kesimleri savunacak politikalar geliştirmek olduğunu belirtti.

Panel soru ve cevaplar bölümüyle devam ettikten sonra sonlandı.

AF Bern

 

Tags: , , , , , , , , , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑