Emek

Published on Ekim 30th, 2016 | by Avrupa Forum 7

0

Basınsız basın toplantısı

KHK ile 10 bin 131 kamu görevlisi görevinden uzaklaştırıldı

29 Ekim gecesi çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 10 bin 131 kamu görevlisinin görevden uzaklaştırılması Erzurum’da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri tarafından basın açıklamasıyla protesto edildi. Ancak hiçbir basın kuruluşu açıklamayı haberleştirmek için muhabir göndermedi.

İhraç edilen kamu çalışanları seslerini kendi imkanlarıyla duyurmaya çalıştı. KESK Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamadaysa şöyle denildi:

“29 Ekim gecesi çıkarılan KHK’lerle binlerce üyemiz, akademisyen ve kamu emekçisi ihraç edilerek işinden atılmıştır.

İşimiz, ekmeğimiz, geleceğimiz, diplomalarımız, kazanılmış haklarımız, sendikal haklarımız hukuk tanımaz bir keyfiliğin tasallutu altındadır.

Gerekçe olmayan gerekçelerle, sendikal eylem ve etkinliklerimiz “suç”muş gibi gösterilerek, idari kararlarla cezalandırılmıştır. Gerçek suçlular ve suç işleyenler karanlığı sever, işledikleri suçları karanlığın örttüğüne inanırlar.

Bunun için gece KHK’leri kamu emekçilerinin “keskin kılıcı” olarak baş almaya devam ediyor.

Bunun için ne kaldıysa gazete, internet yayını, basın kapatılarak susturuluyor.

Bunun için rektörlük seçimleri kaldırılıyor. Bunun için savunma hakkı sınırlandırılıyor, avukatlık mesleği denetim altına alınıyor.

“Karanlıkta ve ‘karanlık’ olarak işlediğiniz suçlar görünmez değil”

Kamu emekçilerinin iş hakları, çalışma hakları, müktesep hakları, emeklilik hakları, sendikal hakları, sahip oldukları güvenceleri bir çırpıda, büyük bir keyfilikle yok sayılıyor.

Bunlar KHK yapıcılarının insafına ve takdirine bağlı konular değildir.

Bunlar “hak”tır. Kazanılmış hak ve hak kavramıyla keyfi biçimde oynayamazsınız.

Darbe girişiminin ihalesini kamu emekçilerinin sırtına yükleyemezsiniz.

İşimizle, ekmeğimizle oynayamazsınız.

OHAL rejimi demokrasinin, sendikal hakların, kuvvetler ayrılığının köküne kibrit suyu dökmektir. Tam bir keyfi rejim inşasıdır.

2023 Cihan Devleti proje ve hayalinizin parçası değiliz. Olmayacağız!

Derhal ILO şartlarına, uluslararası sözleşmelerle teminat altına alınan

Sendikal hak ve hukuk normlarına dönün.

Sendikal eylem etkinliklerden dolayı ihraç ettiğiniz üyelerimizi işlerine iade edin.

“Ok yaydan çıktı”

Buradan herkesi, parlamentoyu, siyasi partileri, sendikal konfederasyonları uyarıyoruz.

Daha fazla izleyip, bekleyemeyiz.

KHK keskin kılıcının ne zaman bizim başımızı keseceğini beklemek için sıraya giremeyiz.

Haklarımız için, işimiz, ekmeğimiz için,

Hak için her tür demokratik mücadele mübahtır!”

Tags: , , ,


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑