Kadın

Published on Mayıs 10th, 2018 | by Avrupa Forum 2

0

Avrupa’daki kadın örgütlerinden HDP’ye destek açıklaması

Avrupa’da faaliyet yürüten kadın örgütleri yaptıkları açıklama ile 24 Haziran seçimlerinde HDP ve Selahattin Demirtaş’ı destekleyeceklerini duyurdu.

Avrupa’da faaliyet yürüten kadın örgütleri, Köln kentinde yaptıkları basın açıklamasıyla 24 Haziran seçimlerinde HDP ve Selahattin Demirtaş’ı destekleyeceklerini duyurdu.

Aralarında Avrupa Kürt Kadın Hareketi (TJK-E), Sosyalist Kadınlar Birliği (SKB), Yeni Kadın, Yaşanacak Dünya, Avrupa Demokratik Kadın Hareketi (ADKH), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Avrupa Kadın Meclisi’nin de olduğu 38 kadın örgütü bir araya gelerek HDP ile dayanışma içerisinde olacaklarını duyurdu.

38 kadın kuruluşun hazırladığı ortak açıklamayı Yaşanacak Dünya temsilcisi Çiğdem Devran okudu. Devran, kadınların faşizm gidişata dur demek için mücadele ettiğini belirtti. Devran, “Halkların ortak mücadele ve özgürlükteki ısrarı karşısında her geçen gün daha güçsüz bir duruma düşen diktatörlükler, tekçi milliyetçi yapılar kaybetmekten kurtulamamaktalar. Bu rejimlere karşı en yüksek ses bugün cesaret ve ısrarla kadınlardan yükselmekte, kadınlar ataerkin bu gidişatına ‘dur’ demekte” diye kaydetti.

Faşizmin en temel hedefinin direniş ruhunu, özgürlüğe inancı ve kazanma umudunu yok etmek olduğunu ifade eden Devran, “Bunu yaparken de hedef aldığı ilk toplumsal kesim kadınlardır. Çünkü direniş kadınla büyür, özgürlük kadın ile sağlanır ve zafer kadınların gülüşlerindedir. Bu yüzden biz; ‘Kadınlar birlikte kazanır’ diyoruz” diye belirtti.

37 KADIN KURULUŞUNUN TALEPLERİ

Kadın örgütleri HDP ve Selahattin Demirtaş’ı neden desteklediklerini şöyle sıraladı:
-Kadınların her alanda (evde, sokakta, kamusal alanlarda, politik ve örgütsel alanlarda, çalışma yaşamı ve yönetim mekanizmalarında) eşit temsiliyet temelinde katılımı için
-Erkek egemen sisteme, politika ve uygulamalara, kadına yönelik şiddetin bütün biçimlerine karşı mücadele için, kadın cinayetlerinin sonlanması, can güvenliğinin sağlanması için
-Kadınların çalışma yaşamında kadınlara yönelik engellerin kaldırılması, eşitsizliklerin aşılması, ev içi emeğinin görünür kılınması, ev emekçisi kadınların sosyal haklarını kazanması için
-Tek tipçi dayatmalara karşı çoğulcu, farklılıkların eşit beraberliğine dayalı toplumsal bir yaşam için,
-Toplumsal adaleti herkes için hedefleyen ortak demokratik bir yaşam için,
-Siyasal katılım eşitsizliğini her düzeyde ortadan kaldırmayı hedefleyen katılımcı ve çoğulcu demokrasi ile her türlü etnik, dinsel ve cinsel tüm kimliklerin tanınmasını içeren demokratik bir yaşam için,
-Yoksulluk, gelir eşitsizliği, işsizlik, bölgesel eşitsizlik ve her türlü sömürüyü ortadan kaldırmak için,
-Anayasal yurttaşlığa dayanan demokratik, eşitlikçi, sosyal, kadın özgürlükçü, laik, ekolojist, çoğulcu bir anayasa için,
-Farklı kültürlerin, kimliklerin, anadillerin ve inançların üzerindeki baskıların kaldırılması, halklara ve inançlara eşit yurttaşlık hakkı ve özgürlüğün tanınması temelinde anayasal güvence altına alındığı bir toplumsal sözleşme için
-Demokrasi ve Emek Blokunda mücadeleyi büyütelim! Özgürlük için, eşitlik için, gelecek için, tüm kazanımlarımız ve kazanacaklarımız için HDP’de buluşalım!

(etha)

Tags: , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑