Kadın

Published on Ekim 9th, 2018 | by Avrupa Forum 2

0

Avrupa SKB 5. Kongre sonuç bildirgesini açıkladı

SKB “Kadın devrimiyle şiddete, faşizme, ırkçılığa karşı isyanımızı örgütlüyoruz” şiarıyla gerçekleştirdiği 5. Kongresi’nin sonuç bildirgesini açıkladı.
Avrupa Sosyalist Kadınlar Birliği (SKB) “Kadın devrimiyle şiddete, faşizme, ırkçılığa karşı isyanımızı örgütlüyoruz” şiarıyla gerçekleştirdiği 5. Kongresi’nin sonuçlarını açıkladı.
29-30 Eylül’de Fransa’nın Paris kentinde Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere ve İsviçre’den SKB üyelerinin katıldığı 5. kongrenin başarılı geçtiği kaydedilen bildirgede, “Şiddetin, ırkçılığın ve savaşların olmadığı eşit, adil ve özgür bir dünyaya olan inancımız ve kadın yoldaşlığı ile SKB 5. Kongresini gerçekleştiren kadın iradesini selamlıyoruz” denildi.
Saygı duruşu ile başlayan kongrenin açılış konuşması ile başladığı ve divan seçiminin ardından iki kongre arası süreç ve çalışmaların değerlendirildiği belirtilen bildirgede, “‘Kadına yönelik şiddete karşı mücadele perspektifimiz ve  pratiğimiz’ üzerine tartışmalar yaparak, kadın isyanının en temel konusu olan kadına yönelik şiddete karşı mücadele pratiğimizi güçlendirmek gerektiği eleştirisi ve ortak tespiti üzerine yeni önerilerle birlikte; salt belli ülkelerde, belli kentlerde değil  tüm ülke ve kentlere yayılan, hem sokak eylemiyle hem hukuki, hem de özsavunma kapsamında yeni yöntemlerle etkin tavır alınmasını ve ‘Kadın beyanı esas, erkeğin ispatı şart’ ilkesini kadın ve toplum yaşamında daha görünür kılma çabasını büyütmenin önemini vurguladık” diye belirtildi.
SKB bildirgesinin devamında şu ifadelere yer verildi:
“‘Örgütsel gelişimimizi ve sorunlarımız’ başlıklı gündemimizde, neden kitleselleşemediğimizi tartışarak, kadın kitleleri ile ilişkinin ve cins bilincinin geliştirilmesi üzerine eğitim çalışmalarına yoğunlaşmak, ayrıca örgütlenme biçim ve modellerinin çoğaltılması, yeni kurumların açılması kararının yaşam bulması için gereken kadın iradesinin ortaya konulması gerektiğinin altını çizdik. Değişik kadın örgütlenmeleri ve kurumlaşmalarının dikkat çekici olmasının kadın kitleleri ile buluşmanın bir yönelimi olarak değerlendirdik.
“Kongremizde; Avrupa’da kadın kitleleriyle ilişkilenme ve aydınlatmanın aracı olan ve 2 aylık periyodlarla çıkardığımız SKB bültenimizin niteliğini geliştirmek, ayrıca göçmen işçi, emekçi kadınların sorunlarına değinmenin önemine vurgular yaptık. Daha fazla emekçi kadına ulaştırarak bültenimizi sahiplenmelerini sağlamak, yazarlar ekibini arttırmak, mizanpaj derslerini örgütlemek gibi kadınların emeğini bültene katmak doğrultusunda kararlar aldık.
“Kadının özgürlük  mücadelesinde yerli ve göçmen kadınlar arasında birleştirici köprü olmak, işçi ve emekçi kadınlar arasında enternasyonal dayanışmayı örmek, kadın devrimi ve cins bilinci perspektifleriyle kadın iradesi ve gücünü ayaklandırıp, yaşamımızdaki görünür/görünmez duvarları parçalamak için çıktığımız yolda, 5. Kongremizden aldığımız güç ve irade ile önümüzdeki dönem adımlarımızı daha sıkı basacak, mücadelenin her alanında kadın aklını ve iradesini daha güçlü açığa çıkartarak erkek egemenliğine karşı mücadeleyi büyüteceğiz.
“Kadın devrimi perspektifi ile cins bilincini kuşanarak, bulunduğumuz Avrupa topraklarında şiddete, faşizme ve ırkçılığa karşı isyanı büyüterek, örgütlenmeye devam edeceğiz.
“23 yıldan beri yılmadan, usanmadan kayıplarını arayan, faşist saray diktatörlüğünün her türlü saldırısına karşı direnen Cumartesi Anneleri’nin sesine, Avrupa’dan ses katacağız..
“Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu’nun (AvEG-Kon) Avrupa’da ırkçılığa karşı başlatacağı kampanyayı, kadınlar cephesinden kadınlara yansıyan yönleriyle, her ülkede yaşanan özgün durumlardan yola çıkarak sahipleneceğiz.
“Kendi devrimimiz olarak gördüğümüz Rojava Kadın Devrimi’ni Avrupa’dan dayanışmayı örgütleyerek desteklemeyi sürdüreceğiz.
“Dünya Kadın Konferansı’nın örgütlenme sürecini takip edecek, bu konuda atılacak adımlara katılımcı olacağız.
“Hindistan’da yapılacak olan kadın özgürlük mücadelesinin ideolojik başlıklarının tartışılacağı toplantıda SKB olarak yerimizi alacağız.
“Kadın özsavunma gruplarını kurarak, özsavunma sporlarını yaygınlaştıracağız.
“Biz, Avrupa Sosyalist Kadınlar Birliği olarak; 5. Kongremizden aldığımız güç ve gururla örgütsel gücümüzü ve niteliğimizi yükselterek erkeğin ve erkek egemen sistemin şiddetine, ırkçılığa, savaşa ve faşizme karşı birleşik kadın cephesini örerek, mücadelemizi büyüteceğiz.
“Ne sahte eşitlik ve özgürlük  vaatleri, ne de erkek egemen sistemin kadınları edilgen kılan tüm yanılsamaları örgütlü kadınları aldatamayacak.”
(etha)

 

Tags: , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑