Alevilik

Published on Mart 4th, 2019 | by Avrupa Forum 7

0

Alevilik neden din değildir?

Birinci neden Xızır kültürü.

İkinci neden 1001 sürek kültürü.

Üçüncü neden Hakikat kültürü.

Dördüncü neden bu kültürlerin insanla yürümesidir.

Özcan İnce

İnsan Yol kurup Yol açandır.Bütün kainatta bu özellik sadece insanda vardır.Aleviler bu nedenle en düşkün insan için Xızır yardımcısı olsun derler.Yol sürmek bu nedenle felsefi bir yaşamdır. En bilinçsiz Aleviye; Alevilik nedir dense, vereceği ilk ve tek cevap ”Yaşam Felsefesidir.” işte Aleviliğin renklilik, çeşitlilik, saçaklılık ve esneklik ilkeleri bu dört normu barındirir.Yolun sürekliliği Xızır yardımıyla olduğunda Alevi düşüncesinin odağı Xızırdır. Çünkü Xızır seçici olduğu için an ve mekanda hazır nazırdır.Yani düşüncenin kapsamı kainatı kuşatır. Ana Fatma’da özetlenmiş Fute budur. Dilde Gök Kuşağı ile Alevi kültürünün simgesi olmuştur. Makro kapsamı gibi mikro kapsamlıdır. Deneysel fizik bulguları bunu doğrular. Mikro kosmoz büyük oranda bilim konusu olduğunda Kuantum Aleminde kuarkların bir insan gibi tercihli, secici olduğu görüldü. Kuantumlar Glon alışverişi yaparken mikro saniye zaman içinde pazar tezgahında domates seçen müşteri gibi hangi Glonu alıp hangisinden vaz geçeceğini hangi tercihi yapacağını mikro alrmin incelemelerinde bilimsel olarak göstermiştir. Çağımızda mikro alem bilgisi makro alem bilgisini doğrulamaktadır.Bu yüzyıl Alevilik çağının başlangıcıdır derken bu açık bilgilerin rehberliği delilimizdir.Çünkü delilsiz arayış boş ve zamanı uzatan bir arayıştır. Nalbuki delilli arayış hakikate götürür. Cemlerde birinci hizmet Delil Uyandırmadır. bunu her Alevi bilir.Görünen köy klavuz istemez. İşte Alevi Entellektüellerinin yapmadığı şey Delil Uyandırmadır. Bunu pirlere havale etme talıp sorumsuzluğudur. Delili delil hizmetini yapan başlatır. Buda Alevi entellektüellerinin sorumluluğudur.Bir Alevi entellektüeli delil uyandıramıyorsa Alevi aydınları ve pirleri karanlıkta klır. Xızır Alevi entellektüelerinin yardımcı olsun.


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑