Alevilik

Published on Kasım 21st, 2017 | by Avrupa Forum 3

0

Akkaya: Aleviliğin temel unsurlarından biri kadın erkek eşitliğidir

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Avrupa’nın patriarkaya ve kapitalizme karşı kampanyası tüm hızıyla devam ediyor.

AF Münih – Kampanya çerçevesinde davet edilen araştırmacı yazar Gülfer Akkaya 17 Kasım Cuma günü yapılan Ulm panelinin ardından, 19 Kasım Pazar günü Münih’te ikinci panelini gerçekleştirdi.

Münih Kürt Topum Merkezi’nde gerçekleşen panel Akkaya’nın yanı sıra katılanların da katkılarıyla keyifli ve zengin bir panel oldu.

Panelde ilk sözü SYKP Avrupa Eşsözcüsü Zöhre Göçmen alarak SYKP Avrupa’nın “Erkek Egemenliğine Son” kampanyası hakkında bilgilendirme yaptı. Zöhre konuşmasında dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların en hayati sorunlarının ancak ölüm, katliam haberleriyle “yüksek politika”nın aşılmaz duvarlarını zorlayabildiğini belirterek kampanyalarının üstü kapatılmak istenen büyük bir sorunun görünürlüğünü arttırmayı ve çözüm yollarını güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

SYKP Avrupa’nın “Faşizme ve Erkek Egemenliğine karşı kadınca direneceğiz” sloganın bir retorik değil, kadınların dünyanın çeşitli merkezlerindeki mevcut direnişlerinden feyz alındığını söyleyen Zöhre Göçmen, Rojava’dan Türkiye’ye, İtalya’dan Meksika’ya, İrlanda’dan Hindistan’a kadınların patriarkaya ve kapitalizme karşı direndikleri belirtti.

Zöhre Göçmen’den sonra sunumunu yapan Gülfer Akkaya, Alevilik inancında kuramsal olarak mevcut olan kadın erkek eşitliğinin hangi kaynaklardan beslendiğini aktararak, inancın kuramsal boyutta eşitlikçi ritüellerinden örnekler verdikten sonra kuramdaki eşitliğin Alevi toplumunun pratiğinde olmadığını söyledi.

Kadim ve kadıncıl olan Aleviliğin, devletler, erkek egemen başka inançlar ve Alevi erkekler tarafından erkekleştirildiğinin altını çizen Akkaya, bu değişimin Aleviliği asimile eden en temel unsurların başında geldiğini aktardı.

Alevi toplumunun kadıncıl Alevilik inancına rağmen erkekleştirilerek Alevi kadınları ikincilleştirmesinin kadına yönelik erkek-devlet şiddetiyle bağlantılarını göstererek aktaran Akkaya, 25 Kasım Kadına Yönelik Erkek Devlet şiddetine Son Günü’ne giderken Alevi toplumunun kaybettiği kadın erkek eşitliği fikrine yeniden dönmesi, Alevilik ritüellerinden, aileye kadar Alevi toplumun kendisini yeniden bu inancın eşitlikçi özelliklerine göre düzenlemesi gerektiğini söyledi.

Katılımcıların bir hayli ilgi gösterdiği sunum sonrası katkı ve soruların ardından Akkaya kitaplarını imzaladı.

AF Münih

Tags: , , , , , , ,


About the Author



Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑