Fransa

Published on Nisan 27th, 2018 | by Avrupa Forum 2

0

ACTİT: Irkçı Mülteciler Yasası Geri Çekilsin!

Fransa Türkiyeli Göçmen İşçiler Kültür Derneği (ACTİTİ) tarafından yapılan açıklamada, yeni kabul edilen iltica ve göç yasasının iptal edilmesi istendi.

AF (Paris)

Fransa Türkiyeli Göçmen İşçiler Kültür Derneği (ACTİT) tarafından yapılan açıklama şöyle:

Irkçı Mülteciler Yasası Geri Çekilsin!

Fransa’da yeni iltica ve göç yasa tasarısı, tüm tepkilere rağmen Ulusal Meclis’te kabul edildi. Yeni yasa ile birlikte zaten insani yaşam koşullarından yoksun mültecilere ölüm dayatılıyor.
Son 15 yıl içinde Avrupa’nın hemen hemen tüm ülkelerinde mültecilere dönük ırkçı ve ayrımcı yasalar dönem dönem devreye konularak, siyasal gericiliği örgütleyen Avrupa burjuvazisi son olarak Fransa’da yeni bir saldırıyı gündemleştirdi.
Daha önceden 120 gün olan iltica başvuru süresi, yeni ırkçı yasayla birlikte 90 güne düşürüldü. Başvurular ı en geç altı ay içinde sonuçlandırılması öngörülen yasada, reddedilenlerin ise itiraz süresi daha da kısaltılıyor.
Daha önce Almanya ve İsviçre’de sınırdışı yapılırken ölümlere neden olan uygulamayı Fransa’da bu Yasa tasarısı ile, sınır dışı edileceklerin gözaltında tutulma süresini de 45 günden 90 güne çıkartıyor. Üstelik yasa dışı yollardan ülkeye girenler için, bir yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Hem başvuru sırasında hem de başvurusu red edildiğ koşullarda en temel insani hakları gasp edilen mülteciler, geldikleri ülkelerde yaşadıkları dram yetmezmiş gibi iltica ettikleri Fransa’da da benzeri ile yüz yüze gelmektedir.
11 Eylül saldırısını bahane eden AB burjuvazisi, işçi sınıfı ve emekçilere yönelik saldırıların ilkini mültecilere yönelik yapmıştı. İşte bu saldırıların devamı olan bu yasa, sokakları tam bir mülteci dramına sahne olan Paris’te yeni insanlık dışı uygulamalara sahne olacak.
Her dönem göçmenlere karşı ırkçı ve ayrımcı yasa ve uygulamalarla gündem olan Fransa’da önce Sarkozy, Hollande ve şimdi de Macron ile yeniden gündemleştiriliyor. Demiryolu işkolunda, Üniversitelerde ve bir çok alanda gerçekleşen grevlerin olduğu dönemde gündeme getirilen ve kabul edilen bu ırkçı yasaya karşı birleşik mücadele daha da fazla önem kazanmıştır.
Fransa işçi sınıf ve emekçilere yönelik saldırılar ile göçmenlere yönelik saldırılar aynı merkezden yapılmaktadır. Bu anlamda bu ortak saldırıya karşı ortak mücadeleyi büyütme zamanıdır.
Macron ve hükümeti bu ırkçı ve ayrımcı yasayı derhal geri çekmelidir. Herkese kalma hakkı ve oturum hakkı koşulsuz tanınmalı ve mültecilerin yaşadığı insanlık dışı drama son verilmelidir.

İltica Hakkı İnsan Hakkıdır!
Irkçılık İnsanlık suçudur!
Irkçı Yasaya Hayır!
Yaşasın Dayanışmamız ve Mücadelemiz!

Tags: , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑