Alevilik

Published on Mart 8th, 2019 | by Avrupa Forum 2

0

17+ Alevi Kadınlar: Yaşasın 8 Mart, yaşasın eşitlikçi kadıncıl Alevilik inancımız


“17+ Alevi Kadınlar” tarafından yapılan açıklamayla, kadın grevi ile dayanışma içerisinde olduğunu açıklandı.

AF Haber Merkezi

17+ Alevi Kadınlar tarafından yapılan açıklama şöyle:

Alevi kadınlar mücadeleyi yükseltiyor

Dünya kadınları bu yıl 8 Mart’ı tıpkı bir kaç yıl önce olduğu gibi kadın grevi ile karşılıyor. Biz Türkiyeli kadınlar da bu grevle dayanışıyoruz. Çünkü dünya kadınların emeği ile dönüyor. Çünkü “Kadınlar durursa hayat durur.”

Tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da AKP durmadı, biz kadınların on yıllarca verdiği mücadele ile kazandığı kimi haklarımızı gasp etmeye çalıştı. Nafaka hakkından, 6284 Sayılı Ailenin Koruması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Yasasına, iki yıl önce TBMM’de kadın örgütlerinin geri çevirdiği 12 yaşında çocukların evliliğe rıza yasa tasarısına kadar kazanımlarımıza göz dikti.

Ekonomik kriz dolayısı ile ya kadın emeğini çok daha ucuz koşullarda sömürmeyi sürdürdü ya da kadınları ücretli çalışma alanından kopartıp evlere kapattı. Kadınları aile ve erkeğe mahkûm etme politikalarını yükseltti.

Çok sayıda kadını tutuklamak, yasal takibe almak şeklinde kadınlara yönelik saldırı politikalarını aralıksız yükseltti.

Hayatına, kazanımlarına, kararlarına sahip çıkan kadınları ötekileştirerek her defasında marijinal ilan etmeye çalıştı, kadın hareketi biziz dedi.

Erkeklerin işledikleri kadın cinayetlerinde erkekleri düşük cezalarla ödüllendirdi. Kadına yönelik şiddet, tecavüz arttı. Nevin Yıldırım ise hala tutuklu.

Tüm bu kadın düşmanı, kutuplaştırıcı, kadınları bölen politikalardan Alevi kadınlar da bol miktarda nasiplendi. KHK’larla kamusal alanda çalışan Alevi kadınlar işlerinden atılırken, yine Alevi oldukları için özel alanda çalışan kadınlar işlerinden oldu. Alevi oldukları bilinen öğrenciler sınavlarda özellikle elendiler. Onların yerine iktidar yandaşları, İmam Hatip Okulu mezunları yerleştirildi.

KHK ile önce işinden olan, ardından siyasi kovuşturmaya uğrayan, defalarca gözaltına alınan PSAKD üyesi Songül Tunçdemir tutuklandı. PSAKD üyesi Zeynep Yıldırım bir yıldır tutuklu.

Alevi sanatçı Pınar Aydınlar’a bir dava nedeni ile ceza verildi o da tıpkı diğer kadın arkadaşlarımız gibi haksız yere özgürlüğünden olmuştu.

Halka “defolun gidin” diyebilen cumhurbaşkanın olduğu ülkede çok sayıda insan hukuksuzluklar, işsizlik ve yoksulluk nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Bunlar arasında elbette çok sayıda Alevi de mevcut.

Alevilerin ibadet yerleri iktidarın baskısı ve siyasi kuşatması altında. Özellikle kimi cemevleri Alevilik inancını İslamileştirmek için iktidarla ortak çalışıyor. Bu durum kadın erkek eşitliğine sahip kadıncıl Alevi inancını erkekleştiriyor. Aleviliği asimile diyor.

Aleviliğin erkekleştirilmesi sadece devlet ve iktidar politikaları ile de sınırlı değil. Ne yazık ki Alevi erkekler de aynı konuda şaşırtıcı çaba içindeler.

Alevi kadınlar tıpkı devlet kurumlarında engellendikleri gibi Alevi kurumlarında da engelleniyor. Anaların cem yürütmeleri iyice zorlaştırılırken, kadınların karar mekanizmalarına girmeleri önünde baskılar devam ediyor, her türlü hizmet yürüten kadınlara yönelik karalama ve dışlama çalışmaları sürüyor. Alevi kurumlarında erkekler adeta bir tür makbul kadın, makbul olmayan kadın yaratma çabası içindeler.

Alevi kurumları ne yazık ki hala ailedeki ve Alevi kurumlarındaki erkek şiddetine karşı susmayı, yok saymayı seçiyor. Erkek şiddetini gündemleştirecek, buna karşı mücadeleyi yükseltecek tek bir adım atmıyorlar.

İktidarın, patronların ve erkeklerin tüm bu ortak saldırılarına rağmen biz Alevi kadınlar her yıl özgürlüğe ve eşitliğe doğru bir adım daha atmaya devam ediyoruz.

Kadın dayanışmasına inanarak kadın mücadelelerini örmeye, büyütmeye devam ediyoruz.

Feminist hareket ve kadın hareketi ile buluşmaya, kadınların ortak mücadelesini birlikte yükseltmenin Yol’unu kurmaya devam ediyoruz.

“Bizde erkek şiddeti yok ki” diyen Alevi erkeklere karşı “İnkar da politiktir” diyerek isyan ediyoruz.

Erkeklerin gücü, denetimi ve baskısı altında şekillendirilen ve kadıncıl Alevilikle ilgisi olmayan Alevi kurumlarını değiştirmeye kararlıyız diyoruz.

Bunu kadıncıl Alevilik inancının, Alevi kadınlarının varlığının ve feminist ve kadın mücadelesinin verdiği güçle yapacağımızı söylüyoruz.

Geceleri de, sokakları da, meydanları da, Alevi kurumlarını da, Pir Ana postunu da terk etmeyeceğiz diye haykırıyoruz.

Aleviliği asimile edenler sadece dışımızda olanlar değil, içimizde olanlar da diyoruz ve kadıncıl Alevilik için, Alevi kadınların hakları için ve tüm kadınların eşitliği için mücadeleyi yükselttiğimizi söylüyoruz.

Yaşasın 8 Mart, yaşasın eşitlikçi kadıncıl Alevilik inancımız.

Yaşasın mücadelemiz.

Aşk ile.

17+ Alevi Kadınlar

Tags: ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑