Alevilik

Published on Kasım 23rd, 2017 | by Avrupa Forum 3

0

17+ Alevi Kadınlar: İşaretlenen Alevi evleri değil, devletin kendisidir

17+ Alevi Kadınlar Malatya’da Alevilerin evlerinin işaretlenmesine ilişkin bir açıklama yaparak devletin ve onun değişen iktidarlarının değişmeyen Alevifobik politikalarının farkında olduklarını belirtti.

Alevilere yönelik bu tür tehditleri geçmişte yaşanan katliamlardan çok iyi bildiklerini belirten 17+ Alevi Kadınlar  Alevi evlerinin işaretlenmesinin en çok hemen her saat o evlerde yaşayan kadınları ve çocukları tehdit ettiğini söyleyerek, bunu kabul edilemeyeceğini belirttiler.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Malatya, Cemal Gürel Mahallesi’nde Alevi evleri kırmızı boya ile işaretlendi. Mahallelerin kendilerinden önce polisin durumdan haberdar olduğunu ve mahalleye geldiğini söylediği olay gerek Aleviler, gerek toplumsal hafıza açısından akıllara geçmişte Alevilere karşı yapılan katliamları getirdi.

Henüz failleri bulunamayan olayda, failler bulunsa da sırtlarının sıvazlanıp ilerde siyasi kariyer sağlanarak ödüllendirileceklerini Madımak, Maraş, Çorum katliamlarından yola çıkarak tahmin etmek zor olmasa gerek.

Ekonomik, sosyal, demografik ve inançsal açıdan Alevileri var oldukları coğrafyalardan atmak, baskı ve şiddet politikaları sonucunda asimilasyonla görünmez kılmak, toplumu tek tipleştirmek amacını taşıyan bu saldırılar belli aralıklarla sistematik şekilde aynı eller tarafından Alevilerin evlerini işaretlemeyi sürdürmekte.

Alevi evlerinin işaretlenmesi en çok kadınları ve çocukları tehdit etmektedir. Çünkü kadınlar hemen her saat o evlerde yaşamaktalar.

Yaşam alanlarından edilmek istenen Alevi toplumunun başta kadınlar olmak üzere yaşayacakları zorluk aşikâr. Kadınların bulundukları topraklarda yüzyılların verdiği deneyim ve sosyal denge ile kurdukları komşuluk ilişkileri, üretim ilişkileri ve inançsal mekânlarından devlet zoru ile kopartılarak büyük kentlere göç ettirilip yalnızlaştırılması, doğal çevresinden kopartılması başlı başına şiddettir.

Bunu görmek için şimdiye dek yaşatılan katliamlara ve sonrasına bakmak yeterli.

17+ Alevi Kadınlar olarak devletin ve onun değişen iktidarlarının değişmeyen Alevifobik politikalarının farkında olduğumuzu söylüyoruz. Ve bunu kabul etmiyoruz.

Kapıları işaretleyenlerin akli dengesi bozuk, agresif ya da Alevi düşmanı bir ya da bir kişi olduğunu düşünmüyoruz.

Bu yüzden özellikle belirtiyoruz; devlet ve onun iktidarları Alevileri tehdit ederek, Alevilerde korku yaratarak sonuç alamayacaklarını, tekçi, nefret dolu politikalarını Aleviler üzerinden yürütemeyeceklerini bilmelidir.

Alevilik inancı kadim bir inançtır ve buraların renklerini, dokusunu, suyunu alarak bu topraklarda doğup var olmuştur.

23.11.2017

 

Tags: , , , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑